Ondernemersnetwerken

In de gemeente De Bilt zijn acht ondernemersverenigingen en zeven winkeliersverenigingen actief.