Samen voor De Bilt

Samen voor De Bilt werkt samen, verbindt en inspireert Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in gemeente De Bilt.

Dit doen zij in nauwe samenwerking met de lokale welzijnsstichting MENS De Bilt.

Bij Samen voor De Bilt kunt u terecht voor advies over maatschappelijk betrokken ondernemen en voor kennis- en netwerksessies over diverse onderwerpen.