Bilthoven

Bilthoven is een gevarieerd en groen forensendorp in de gemeente De Bilt. Door de woningbouw na de Tweede Wereldoorlog zijn de kernen De Bilt en Bilthoven volkomen aan elkaar gebouwd.

Bezienswaardigheden

Bilthoven telt in totaal ongeveer 17.500 inwoners. Deze kern bestaat uit de wijken De Leijen, Bilthoven Noord, Bilthoven Zuid West en Bilthoven Zuid Oost.

Het bouwen aan een nieuw en duurzaam centrum voor Bilthoven bestaat uit verschillende deelprojecten en is een complex samenspel van ruimtelijke opgaven in samenspraak met een groot aantal belanghebbenden. In het nieuwe centrum van Bilthoven is behoefte aan een passend voorzieningenaanbod. De bereikbaarheid en veiligheid worden verbeterd en de kwaliteit en toegankelijkheid van de openbare ruimte krijgt een impuls. De belangrijkste verandering in het stationsgebied de afgelopen jaren is de aanleg van twee onderdoorgangen bij het spoor en de oplevering van het hele vernieuwde stationsgebied. Er worden op dit moment verschillende particuliere initiatieven uitgevoerd in het centrum waaronder de uitvoering van het vastgoed op het Vinkenplein en De Kwinkelier.

In Bilthoven is onder andere het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gevestigd. Ook de gemeentelijke begraafplaats Brandenburg is gevestigd in deze kern. Karakteristiek is Huize Gaudeamus, een rijksmonument gebouwd in 1924 in de stijl van de Amsterdamse School.

Harry van Dijk
h.vandijk@debilt.nl
030 - 228 91 67
Werkdagen: maandag t/m donderdag

Emile Arnold
e.arnold@debilt.nl
​​​​​​​06 43 45 51 69
​​​​​​​Werkdagen: maandag t/m donderdag

Gebiedsmakelaars

De gemeentelijke organisatie is ingericht op drie gebieden: De Bilt, Bilthoven en de Groene Kernen (Maartensdijk, Groenekan, Hollandsche Rading en Westbroek). Elk gebied heeft een eigen gebiedsteam van medewerkers met kennis op alle terreinen en eigen gebiedsmakelaars. De gebiedsmakelaars onderhouden een breed netwerk in de samenleving. Ze weten wat er speelt en kennen het gebied goed. U kunt de gebiedsmakelaar benaderen om een beroep te doen op dit netwerk of als u een initiatief wil starten in uw wijk of dorp. Bijvoorbeeld als u iets wil organiseren voor de ouderen in uw buurt, maar u weet niet zo goed hoe u in contact komt met de juiste personen. Of als u als ondernemer het openbaar groen voor uw bedrijf wil adopteren en hierover met de buurt in gesprek wil. De gebiedsmakelaar kan met u meedenken hoe u dit organiseert.

Harry en Emile, de gebiedsmakelaars, houden in de even weken op donderdag van 09.30 tot 10.30 uur spreekuur in de Mathildezaal in het gemeentehuis in Bilthoven. U bent zonder afspraak welkom en kunt bij hen terecht met uw initiatieven, vragen en ideeën voor uw buurt of dorp. 

Initiatieven inwoners

Meldingen openbare ruimte

Meldingen over o.a. defecte straatlantaarns, losliggende stoeptegels en zwerfvuil kunt u doorgeven via de pagina Melden (doorgeven meldingen openbare ruimte).