Bilthoven

Bilthoven is een gevarieerd en groen forensendorp in de gemeente De Bilt. Door de woningbouw na de Tweede Wereldoorlog zijn de kernen De Bilt en Bilthoven volkomen aan elkaar gebouwd.

Bezienswaardigheden

Bilthoven telt in totaal ongeveer 17.500 inwoners. Deze kern bestaat uit de wijken De Leijen, Bilthoven Noord, Bilthoven Zuid West en Bilthoven Zuid Oost.

Het bouwen aan een nieuw en duurzaam centrum voor Bilthoven bestaat uit verschillende deelprojecten en is een complex samenspel van ruimtelijke opgaven in samenspraak met een groot aantal belanghebbenden. In het nieuwe centrum van Bilthoven is behoefte aan een passend voorzieningenaanbod. De bereikbaarheid en veiligheid worden verbeterd en de kwaliteit en toegankelijkheid van de openbare ruimte krijgt een impuls. De belangrijkste verandering in het stationsgebied de afgelopen jaren is de aanleg van twee onderdoorgangen bij het spoor en de oplevering van het hele vernieuwde stationsgebied. Er worden op dit moment verschillende particuliere initiatieven uitgevoerd in het centrum waaronder de uitvoering van het vastgoed op het Vinkenplein en De Kwinkelier.

In Bilthoven is onder andere het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gevestigd. Ook de gemeentelijke begraafplaats Brandenburg is gevestigd in deze kern. Karakteristiek is Huize Gaudeamus, een rijksmonument gebouwd in 1924 in de stijl van de Amsterdamse School.

Meer informatie