Inwonerpanel

Een paar keer per jaar peilen we de mening en ideeën van inwoners van onze gemeente over actuele onderwerpen. Dat doen we met een digitale enquête onder het inwonerpanel.

Het inwonerpanel is een van de manieren om inwoners te betrekken bij het beleid en bestuur van de gemeente. Wij vinden dat belangrijk, want zo kunnen we beter beleid maken en problemen gerichter oplossen.

Voor het inwonerpanel hebben we in 2020 steekproefsgewijs inwoners van 18 jaar en ouder uitgenodigd. Er doen ongeveer 800 inwoners mee. Zij geven elke keer over een ander onderwerp hun mening aan de hand van vragen. Soms gaat een vragenlijst over meer onderwerpen.

Onafhankelijk

Het onafhankelijke onderzoeksbureau DUO Market Research voert de onderzoeken voor de gemeente uit. Zij doen dit via internet. Om deel te kunnen nemen aan het inwonerpanel is toegang tot internet daarom vereist.

Resultaten

Van elke raadpleging maakt het onderzoeksbureau een rapport. Wij informeren de deelnemers aan het inwonerpanel zodra deze gepubliceerd is op deze website. Daarmee wordt het rapport voor iedereen toegankelijk. Waar mogelijk geven we aan hoe we de resultaten in het rapport gebruiken bij het maken en uitvoeren van onze plannen.

Meer informatie

Voor vragen over de techniek achter het inwonerpanel kunt u terecht bij Aart van Grootheest van DUO Market Research. U bereikt hem via e-mail op a.van.grootheest@duomarketresearch.nl of per telefoon via 030 - 263 10 85.

Heeft u een vraag aan de gemeente over de inhoud van het onderzoek of wat we er mee gaan doen? Neem dan contact op met de gebiedsmakelaar van uw kern.