Samen inrichten van natuurspeelplekken

Veel kinderen spelen het liefst buiten in een plantsoen, in de natuur. Het blijkt dat je daardoor later ook beter bestand bent tegen stress. Mooi meegenomen dus. Daarom geeft de gemeente oude, traditionele speelplekken terug aan de buurt om ze zelf in te richten. We zetten in op natuurspeelplekken met bosjes, boomstammen, klimkeien en andere speelnatuur.

Het realiseren en onderhouden van zo’n speelplek doen we samen; inwoners (van jong tot oud), ondernemers en de gemeente. 

Aan de slag in je eigen buurt

Leidraad voor enthousiastelingen

Wil je graag aan de slag om een traditionele natuurplek om te bouwen naar een natuurspeelplek? Hoe pak je het aan? Hoe krijg je de buurt enthousiast? We helpen je graag met onderstaand stappenplan.

Hoe dan? Welke stappen Meer informatie nodig? Wie helpt?
Stap 1 Bestaande speelplek in de buurt veranderen in een natuurlijke speelplek?
Mobiliseer mensen, buren, vrienden, kinderen in je buurt om mee te doen
• Check kaarten met speelplekken
• Bedenk samen een idee
• Hulpmiddel: vragenlijst bij Stap 1 (onderaan deze pagina)
Stap 2 Idee indienen bij de gemeente De Bilt
Welke saaie plek wordt een natuurspeelplek? Welk idee hebben jullie bedacht? Vinden meer mensen zo’n speelplek belangrijk?
Lever een filmpje, foto’s, poster, verhaal of tekeningen in via de gebiedsbeheerder.
Stap 3 Groen licht van gemeente en dan?
Van idee naar plan:
• Haalbaarheid
• Op zoek naar sponsors
• Origineel ontwerp
• Zetten mensen uit de buurt zich in voor aanleg en beheer?
• Mensen uit de buurt enthousiast, positief over het plan en het ontwerp of juist niet?
De gemeente begeleidt en ondersteunt.
Ontwerper helpt bij de uitwerking, bij het ontwerp (aantal uren beschikbaar op kosten van de gemeente)
Stap 4 Gemeente besluit over financiële bijdrage.
Tot slot: aanleg van de speelplek
Gemeente bepaalt hoeveel zij financieel wil bijdragen

Meer weten? Kijk hieronder voor uitgebreidere informatie. We geven graag advies en denken met je mee. Mail naar buitenspelen@debilt.nl

 • Spelen blijft overal, in iedere buurt en voor iedereen in de gemeente, toegankelijk en beschikbaar.
 • Initiatief ligt bij de buurt (van jong tot oud, scholen, ondernemers, organisaties en andere partijen).
 • Speelplekken teruggeven aan de buurt.
 • Inrichten met natuurlijke speelelementen en speelgroen, geen speeltoestel zijnde.
 • Na realisatie van de natuurlijke speelplek dragen de bewoners zorg voor het klein onderhoud. Dat vraagt om maatwerk.
 • Bewoners maken met elkaar een plan en ontwerp.
 • Gemeente faciliteert en financiert op aanvraag de inzet van een professionele ontwerper.
 • De gemeente en de ontwerper ondersteunen bewoners bij plan, ontwerp en realisatie.
 • Bewoners richten de plek in met een financiële bijdrage van de gemeente en daarnaast door sponsoring en/of zelfwerkzaamheden.
 • Op locaties waar geen inwonersinitiatief ontstaat neemt de gemeente zelf het initiatief voor het veranderen van een traditionele speelplek in een informele natuurspeelplek.
 • Gebiedsmakelaars en gebiedsbeheerders weten welke traditionele speelplekken in hun gebied voor omvorming in aanmerking komen. Waar nodig faciliteren zij inwoners en initiatiefnemers.

Een goede voorbereiding is belangrijk. Beantwoord daarom zelf of samen met anderen de volgende vragen. Gebruik de vragen als basis om buurtgenoten enthousiast te maken om mee te doen. Bedenk samen met je buurtgenoten een idee, een plan.

 • Waarom wil ik een natuurspeelplek in de buurt? Wat is de reden?
 • Is er een concrete aanleiding voor deze wens en kun je die beschrijven?
 • Is er een bestaande, best wel saaie speelplek bij jou in de buurt? Maken weinig kinderen gebruik van deze plek? Beschrijf de plek hoe deze er in je dromen uit ziet.
 • Heb je het idee al met kinderen, broers en zusjes, ouders, opa’s, oma’s, andere familieleden, buren, op school of tijdens je sport besproken?
 • Zijn er misschien meer enthousiaste buurtgenoten die dit ook een goed idee vinden en graag meehelpen?
 • Ga met buurtgenoten in gesprek over wat jullie graag willen. Gooi een briefje bij elkaar in de bus. En nodig mensen uit voor een (online) afspraak. Werk ideeën samen uit.
 • Maak afspraken met elkaar over wie actief mee doet en wat gaat doen. Zorg dat buurt- en/of wijkgenoten enthousiast worden en hun groene steentje bijdragen. Misschien zijn er ook al mensen die straks iets willen aanleggen of beheren!

Meer informatie nodig? Neem contact op met de gemeente

Denk je nu: Wat een lastige vragen en we hebben er zelf nog veel meer! We hebben meer informatie nodig. Bijvoorbeeld of er bij ons in de buurt van die plekken zijn. En hoe kunnen we zo’n natuurspeelplek realiseren? Wie betaalt dat dan? Bij wie moeten we zijn? Je hoeft het niet alleen te doen. Neem contact op met een van de gebiedsbeheerders van de gemeenten via buitenspelen@debilt.nl. Zij kunnen jullie prima op weg helpen.

Samen met mensen uit de buurt hebben jullie een idee bedacht. Jullie zijn heel enthousiast en willen graag aan de slag. Jullie weten welke nu nog saaie plek jullie willen omvormen naar een natuurspeelplek. Meld je idee bij de gemeente. Dat kun je op allerlei verschillende manieren doen. Denk aan een pitch, filmpjes, foto’s, poster, verhaal, tekeningen.

De gemeente vindt twee dingen heel belangrijk:

 1. Gaat het om een natuurlijke, informele speelplek met natuurlijke spelelementen zoals boomstammen, stapstenen, speelgroen? In plaats van speeltoestellen als een wipkip etc.?
 2. Vinden meer mensen in de buurt het belangrijk dat de bestaande plek gaat veranderen? Is er draagvlak voor?

Het kan zijn dat er nog vragen zijn. Bijvoorbeeld of jullie idee voldoet aan deze twee criteria. Dan gaan we natuurlijk met jullie in gesprek. We geven graag advies over hoe jullie idee wel past.

Jullie idee heeft groen licht gekregen in stap 2. Graag ondersteunen we jullie bij het verder uitwerken van het idee. Ook stelt de gemeente een ontwerper beschikbaar voor een bepaald aantal uren. Op deze manier wordt het idee een plan: jullie plan.

Wat moet er in ieder geval in zo’n plan staan? Op basis waarvan besluit de gemeente bijvoorbeeld het initiatief financieel te steunen:

 • Haalbaarheid: financieel, uitvoerbaar, veiligheid
 • Initiatiefnemers en andere mensen uit de buurt willen zich inzetten voor aanleg en beheer
 • Originaliteit van het ontwerp
 • Meerwaarde in het ontwerp: educatie, biodiversiteit
 • Hoe betrek je de buurt erbij en creëer je draagvlak

Aan de hand van de inhoud van het plan bepaalt de gemeente hoeveel zij financieel wil bijdragen aan het realiseren, het veranderen van een saaie speelplek naar een natuurlijke, avontuurlijke en spannende speelplek. En de gebiedsbeheerders van de gemeente blijven betrokken bij de aanleg.

Waar vind ik een overzicht van de speelplekken in gemeente De Bilt?

Op de website van de gemeente staan de speelplekken aangegeven. Je vindt ze op de pagina Spelen, bewegen en ontmoeten.

Mag het initiatief een hoog droomgehalte hebben zonder zicht op haalbaarheid?

Ja, zeker doen! Samen met de gemeente bekijk je wat er kan. We moeten bijvoorbeeld rekening houden met de veiligheid, ruimte en de financiën.

Moet ik van tevoren weten welke sponsoren en fondsen ik benader en hoeveel geld ik denk op te halen?

Het is slim om van te voren te weten welke fondsen en/of sponsors je gaat benaderen. De gemeente kan je helpen aan een overzicht met beschikbare fondsen.

Wat is de minimale financiële bijdrage van de gemeente?

Er is geen vastgestelde bijdrage. Neem contact op met de gemeente over wat er wel en niet kan.

Mag ik het initiatief ook zonder financiële bijdrage van de gemeente regelen?

Ja, dat kan!  Maar  omdat de gemeente verantwoordelijk blijft voor de veiligheid en de openbare ruimte is de gemeente altijd betrokken bij initiatieven op gemeentegrond. Neem contact op met de gemeente over wat er wel en niet kan.

We willen sponsors betrekken bij ons initiatief, mag dit?

Ja, je mag sponsors (bijvoorbeeld ondernemers) betrekken bij het initiatief. Het groot vermelden van bedrijfsnamen is niet toegestaan. Neem contact op met de gemeente over wat er wel en niet kan.

Hoe regel ik voldoende draagvlak in de buurt?

Zorg dat je de buurt betrekt bij je plannen. Dit doe je op verschillende manieren en momenten. Zorg in ieder geval dat je direct omwonenden gesproken hebt. Neem contact op met de gemeente. We helpen je graag met de organisatie van draagvlak.

Wat komt er bij kijken wanneer ik me inzet voor aanleg en beheer?

De inzet voor het aanleggen en onderhouden van een speelplek bespreek je met de gemeente. Hierin bespreken we wat er onder het aanleggen en onderhouden van de speelplek valt, hoe lang deze afspraak duurt en hoe we het regelen wanneer je geen beheer meer wilt uitvoeren.

Wat doen we met speeltoestellen die op de speelplek staan?

De speeltoestellen worden verwijderd. Bewoners overleggen samen met de gemeente of speeltoestellen nog bruikbaar zijn en eventueel verplaatst kunnen worden naar een andere speelplek

Wat moeten we als buurtbewoners onderling vastleggen aan afspraken?

Het is verstandig om afspraken vast te leggen over de rolverdeling tussen de betrokken bewoners.

Meer weten, meer informatie?
We geven graag advies en denken met je mee. Mail naar buitenspelen@debilt.nl