Evenementenvergunning

Voor een evenement zoals een concert, braderie, markt of het maken van filmopnamen heeft u een evenementenvergunning nodig. Voor een klein evenement zoals een buurtfeest hoeft u alleen een melding te doen.

Inloggen met DigiD Aanvraag als particulier Inloggen met eHerkenning Niveau 2 Aanvraag als organisatie

Klein evenement

Wilt u een klein evenement zoals een buurtbarbecue of straatfeest organiseren? Dan is een vergunning niet nodig maar kunt u volstaan met een Melding klein evenement.

Voor het maken van filmopnamen voor commerciële, creatieve of educatieve doeleinden is, ongeacht de locatie, op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening De Bilt een evenementenvergunning nodig.

Middelgroot evenement

Een middelgroot evenement is een evenement met tussen de 150 en 1000 bezoekers. De aanvraag voor een evenementenvergunning dient u minstens acht weken van tevoren in.

Groot evenement

Een groot evenement is een evenement waarbij meer dan duizend bezoekers per dag worden verwacht. Ook regelmatig terugkerende evenementen, die als zodanig door de burgemeester zijn aangewezen, beschouwt de gemeente als een groot evenement. 

Bij een groot evenement moet u het evenement schriftelijk aanmelden vóór 1 november van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het evenement gepland is. Daarna dient u tenminste 6 maanden van tevoren een vergunning aanvragen.

We adviseren u om vóór het indienen van de aanvraag contact met de gemeente op te nemen. We gaan dan met u in overleg en bespreken aan welke voorwaarden uw aanvraag moet voldoen. 

Nodig

Kosten

Een evenementenvergunning kost € 171,00 voor een middelgroot evenement en € 596,10 voor een groot evenement.

Organiseert u een evenement en plaatst u een tijdelijke verblijfsruimte (bijv. een tent) waarin:

  • Meer dan 150 personen tegelijk aanwezig zijn
  • Meer dan 10 personen overnachten
  • Meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar aanwezig zijn
  • Meer dan 10 lichamelijk of geestelijk gehandicapte personen aanwezig zijn

Dan moet u, naast een aanvraag evenementenvergunning, ook een melding brandveilig gebruikdoen.

Wilt u tijdens het evenement zwak-alcoholhoudende dranken verstrekken, buiten een horecalocatie? Dan moet u daarvoor een Ontheffing zwak-alcoholische drankenaanvragen.

Wilt u een klein evenement zoals een buurtbarbecue of straatfeest organiseren? Dan is een vergunning niet nodig maar kunt u volstaan een Melding klein evenement.