Eenmalige subsidie

U kunt een eenmalige subsidie aanvragen voor het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten en projecten die één keer plaatsvinden. 

 

Inloggen met eHerkenning Niveau 2 Aanvragen met eHerkenning Inloggen met DigiD Aanvragen met DigiD

  • Het gaat onder andere om subsidies voor: culturele activiteiten, het ontwikkelen van vaardigheden (kadervorming/deskundigheidsbevordering), educatieve activiteiten voor jeugd- en jongerenwerk, activiteiten voor minderheden, eenmalige activiteiten voor geluk en gezondheid (welzijn) en activiteiten die niet apart zijn opgenomen in het Subsidieprogramma (jaarlijkse subsidies).
  • De activiteiten moeten passen bij de doelen van de gemeente.
  • U voegt bij uw aanvraag een activiteitenplan en een schatting van de kosten toe.
  • We geven eenmalige subsidies tot maximaal € 2.500. Bij hogere aanvragen moet u contact opnemen met de beleidsmedewerker die over uw onderwerp gaat.
  • Voor kadervorming/deskundigheidsbevordering kunt u 75 procent van de kosten aanvragen en maximaal € 407 per organisatie per jaar.
  • Voor het potje voor eenmalige subsidies geldt: op is op. Er is in totaal voor 2024 € 22.149 beschikbaar.
  • Voor eenmalige subsidies moet u zelf (of een andere organisatie) minstens 25 procent van het bedrag bijdragen.
  • Aanvragen onder de € 500 worden niet goedgekeurd, behalve voor kadervorming/deskundigheidsbevordering.

U kunt de subsidie op ieder moment aanvragen. U vraagt de subsidie uiterlijk 8 weken voor de activiteit digitaal aan met eHerkenning of DigiD. 

U krijgt een brief waarin staat of u de subsidie ontvangt of niet. Hierin staat ook of u uit moet leggen hoe de activiteit ging en wat de kosten waren. Dit kan via de mail of via Mijn Subsidieportaal