Eenmalige subsidie

U kunt een eenmalige subsidie aanvragen voor het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten en projecten die één keer plaatsvinden. Het potje voor eenmalige subsidies voor activiteiten voor 2023 is op. In overleg met de beleidsmedewerker kunnen sommige aanvragen voor eenmalige subsidies nog wel gedaan worden.

 

Inloggen met eHerkenning Niveau 2 Aanvragen met eHerkenning Inloggen met DigiD Aanvragen met DigiD

  • Voor het potje voor eenmalige subsidies voor activiteiten geldt: op is op. Er is in totaal € 21.318 beschikbaar. Voor 2023 is dit inmiddels uitgegeven.
  • De subsidies worden gebruikt voor (onder andere): culturele activiteiten, het ontwikkelen van vaardigheden (kadervorming/deskundigheidsbevordering), educatieve activiteiten voor jeugd- en jongerenwerk, activiteiten voor minderheden, eenmalige activiteiten voor geluk en gezondheid (welzijn) en activiteiten die niet apart zijn opgenomen in het Subsidieprogramma (jaarlijkse subsidies). 
  • De activiteiten moeten passen bij de doelen van de gemeente. 
  • U voegt bij uw aanvraag een activiteitenplan en een schatting van de kosten toe.
  • Voor kadervorming/deskundigheidsbevordering kunt u 75% van de kosten aanvragen en maximaal € 407 per organisatie per jaar.
  • We geven eenmalige subsidies tot maximaal € 2.000. Bij hogere aanvragen dient u contact op te nemen met de beleidsmedewerker die over uw onderwerp gaat.
  • Voor eenmalige subsidies moet u zelf (of een andere organisatie) minstens 25 procent van de kosten bijdragen. 
  • Aanvragen onder de € 500 worden niet goedgekeurd, behalve voor kadervorming/deskundigheidsbevordering.

U kunt de subsidie op ieder moment aanvragen. U vraagt de subsidie uiterlijk 8 weken voor de activiteit digitaal aan met eHerkenning of DigiD. 

U krijgt een brief waarin staat of u de subsidie ontvangt of niet. Hierin staat ook of u uit moet leggen hoe de activiteit ging en wat de kosten waren. Dit kan via de mail of via Mijn Subsidieportaal