Subsidies

De gemeente geeft subsidies voor activiteiten die passen binnen de ambitie van de gemeente. We verstrekken onder andere subsidies voor: sport, jeugd, onderwijs, kunst, cultuur en het sociaal domein.

Inloggen met eHerkenning Niveau 2 Aanvragen met eHerkenning Inloggen met DigiD Aanvragen met DigiD

Jaarlijkse subsidie

Een jaarlijkse subsidie is een terugkerende subsidies voor een periode van maximaal vier kalenderjaren. De subsidies worden verstrekt voor activiteiten en prestaties passend in het gemeentelijke beleid.

Wilt u als organisatie op grond van de 'Algemene subsidieverordening De Bilt 2019' een jaarlijkse subsidie ontvangen? Dan kunt u tot 1 mei in het jaar voorafgaand aan het jaar, of de jaren waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, een aanvraag indienen bij burgemeester en wethouders. 

De termijn voor het indienen van een jaarlijks terugkerende subsidie 2024, is inmiddels verstreken.

Incidentele subsidie

Een incidentele subsidie is een financiĆ«le bijdrage voor een activiteit met een eenmalig karakter. Meer informatie over het aanvragen van een incidentele subsidie kunt u vinden in de Voorwaarden incidentele subsidies 2023 (pdf, 53 KB) . Subsidieaanvragen worden enkel in behandeling genomen als ze via de website worden ingediend. Heeft u nog vragen over het aanvragen van een incidentele subsidie? Neem dan contact op met de gemeente via 030 - 228 94 11 of subsidies@debilt.nl.

Let op

Wilt u als organisatie met een persoonlijke DigiD van een van uw (bestuurs)leden subsidie aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente viasubsidies@debilt.nl of  030 - 228 94 11. Daar zijn namelijk een aantal voorwaarden aan verbonden omdat dit juridisch gezien niet rechtmatig is.

Subsidieregister

Iedere twee weken wordt er een openbaar subsidieregister (pdf, 124 KB) ten behoeve van de Wet open overheid gepubliceerd. Dit register is een actueel overzicht van subsidies die door de gemeente aan organisaties zijn verstrekt.

Meer informatie