Jaarlijkse subsidie

Een jaarlijkse subsidie is een subsidie die de gemeente elk jaar opnieuw geeft, voor één jaar. We geven de subsidies voor activiteiten die passen bij wat we als gemeente willen bereiken. We spreken samen af welke resultaten en gevolgen we willen zien in de samenleving. 

Inloggen met eHerkenning Niveau 2 Aanvragen met eHerkenning Inloggen met DigiD Aanvragen met DigiD

  • Alleen organisaties zoals stichtingen en verenigingen kunnen een jaarlijkse subsidie krijgen.
  • Bij het aanvragen van een jaarlijkse subsidie dient u bij uw aanvraag een activiteitenplan, een schatting van de kosten (begroting) en een jaarrekening van het jaar ervoor aan te leveren. 

Als u voor de eerste keer een jaarlijkse subsidie aanvraagt, dient u naast de eerder genoemde documenten ook de volgende documenten aan te leveren: 

  • afschrift van de oprichtingsakte;
  • geldige statuten;
  • geldige reglementen;
  • jaarverslag van vorig jaar.

U kunt de subsidie voor 2025 aanvragen vanaf 3 juni tot 1 juli 2024. Dit geldt ook als u voor meerdere jaren subsidie vraagt.

U krijgt een brief waarin staat of u subsidie ontvangt. Hierin staat ook of u uit moet leggen wat u gedaan heeft en wat de kosten waren. Dit kan via de mail of via Mijn Subsidieportaal. Heeft u een subsidie hoger dan € 50.000 gekregen? Dan moet een onafhankelijke boekhouder controleren of alles klopt. 

De verslagen voor de jaarlijkse subsidie dient u na het subsidiejaar voor 1 mei in te leveren.