Subsidie peuteropvang en voorschoolse educatie

Bent u een aanbieder van kinderopvang? Dan kunt u voor peuteropvang en voorschoolse educatie subsidie aanvragen. 

Sommige ouders hebben geen recht op kinderopvangtoeslag, omdat ze niet werken of omdat één van de ouders werkt. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen van deze ouders ook naar de peuteropvang kunnen. Daarom kunnen deze ouders een vergoeding voor de kosten van peuteropvang krijgen, via de kinderopvang.

Daarnaast zijn er kinderen die (mogelijk gaan) achterlopen met taal en in hun ontwikkeling. Dit wordt vastgesteld door het consultatiebureau. Deze kinderen krijgen een ‘VVE-indicatie’. Zij kunnen een programma volgen op de peuteropvang. Zij krijgen extra aandacht en leren spelenderwijs. Dit noemen we voorschoolse educatie. Zo kunnen zij goed starten op de basisschool. Ook voor deze groep kunt u als kinderopvang een vergoeding aanvragen als u voorschoolse educatie biedt.

Het is verplicht om bij het aanvragen het aanvraagformulier (xlsx, 27 KB) toe te voegen.

Inloggen met eHerkenning Niveau 2 Aanvragen met eHerkenning Inloggen met DigiD Aanvragen met DigiD

Alle voorwaarden zijn te vinden in de subsidieregeling (overheid.nl). De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • De aanbieder staat ingeschreven bij het Landelijk Register Kinderopvang (Rijksoverheid.nl) met een locatie in gemeente De Bilt. Voor aanbieders van voorschoolse educatie geldt dat de aanbieder voldoet aan de voorwaarden in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. 
  • Het gaat om peuters in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. 
  • De subsidie peuteropvang is voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en voorschoolse educatie. Het is voor één of twee dagdelen peuteropvang per week, met een minimum van 8 uur en een maximum van 11 uur per week en voor maximaal 40 weken per jaar.
  • De subsidie voorschoolse educatie is voor het volgen van een programma voor peuters op de peuteropvang, voor 16 uur per week en 40 weken per jaar. Dit is voor kinderen met een VVE-indicatie. Het consultatiebureau geeft deze indicatie. 
  • Voor peuteropvang krijgt u een vergoeding per uur. De vergoeding per uur is voor 2024 € 9,65 min de ouderbijdrage per uur. De ouderbijdrage hangt af van uw inkomen. 
  • De vergoeding voor voorschoolse educatie 2024 is € 13,- per uur. 
  • Ouders betalen zelf ook een deel. Hoeveel dit is hangt af van het inkomen. Dit wordt bepaald volgens de VNG adviestabel ouderbijdrage peuteropvang. Zie ook Maximaal uurtarief kinderopvang belastingdienst

U vraagt de subsidie uiterlijk 1 november aan. U krijgt een brief waarin staat of u de subsidie ontvangt of niet. Als u subsidie krijgt, ontvangt u het eerste deel van de subsidie in januari.

U moet voor 1 mei na het subsidiejaar laten weten hoeveel kinderen gebruik hebben gemaakt van de vergoeding voor peuteropvang en/of voorschoolse educatie. Ook willen wij weten hoe hoog de vergoeding was. Dit kan via de mail subsidies@debilt.nl of via Mijn Subsidieportaal. Daarna wordt het definitieve bedrag van de subsidie bepaald.