Subsidieregister

In het openbare subsidieregister van de gemeente De Bilt staat aan welke organisaties de gemeente subsidie geeft. Het register wordt iedere twee weken bijgewerkt, tenzij er in die twee weken geen subsidie is gegeven. 

De subsidies worden gegeven op basis van de regels die staan in de Algemene Subsidieverordening De Bilt 2019 (ASV), de Nadere regels subsidieverstrekking 2019, de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) en het gemeentelijk subsidiebeleid.

Hieronder vindt u een overzicht van de verleende subsidies in 2024.

Bekijk het subsidieregister 2024

Toelichting bij het Subsidieregister

De bedragen in de kolom ‘subsidiebedrag’ kunnen zowel voorlopige subsidies als definitieve subsidies zijn. De uiteindelijke bedragen van voorlopige subsidies kunnen nog veranderen.