Onttrekkingsvergunning woonruimte

Bent u de eigenaar van een woning en wilt u deze samenvoegen met een andere woning? Of wilt u een zelfstandige woonruimte omzetten in een onzelfstandige? Of van een woning een bedrijfsruimte maken? Dan heeft u een onttrekkingsvergunning nodig. 

Inloggen met DigiD Aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 2 Aanvragen met eHerkenning

Wat u moet weten

Met de onttrekkingsvergunning probeert de gemeente te voorkomen dat het woningaanbod te klein wordt of de samenstelling van het woningaanbod verandert.

U heeft een onttrekkingsvergunning nodig, wanneer u:

  • De woonruimte tot bedrijfsruimte, kantoor of winkel omvormt
  • Meerdere woonruimten tot één samenvoegt
  • De woning per kamer verhuurt

Vaak heeft u ook een omgevingsvergunning nodig. Kijk daarnaast of uw plannen passen binnen het Omgevingsplan.

Reactietermijn

De gemeente handelt de vergunningaanvraag binnen maximaal 8 weken af. Als uw plan strijdig is met het bestemmingsplan, neemt deze procedure meer tijd in beslag.

Nodig

  • Uw DigiD of eHerkenning als u de aanvraag doet als ondernemer/organisatie.

Kosten

De aanvraag voor een onttrekkingsvergunning kost € 294,30.

Weigering vergunning

De gemeente kan besluiten de vergunning niet te verlenen als het belang van de eigenaar kleiner is dan het belang van het behoud van woonruimte of de samenstelling van het woningaanbod. De kwaliteit, ligging en woninggrootte worden bij de beslissing meegewogen. Als u kunt aantonen dat uw belang groter is dan behoud van de woning, wordt de vergunning wel afgegeven.

In de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019, gemeente De Bilt kunt u meer over de onttrekkingsvergunning lezen.