Omgevingsvergunning

Als u plannen heeft om te (ver)bouwen, heeft u misschien een vergunning nodig, of u moet daar melding van doen. Vanaf 1 januari 2024 kunt u hiervoor gebruik maken van het nieuwe Omgevingsloket.

Direct naar het Omgevingsloket

Wat kunt u doen in het nieuwe Omgevingsloket

  • In het Omgevingsloket kunt u via de vergunningencheck zien of er een vergunning of melding nodig is voor uw (bouw)project.
  • U kunt een vergunningaanvraag starten of een melding indienen.
  • U kunt op een kaart zien welke landelijke en lokale regels op een locatie gelden.
  • U kunt aangeven wat u aan participatie heeft gedaan en wat het resultaat daarvan was.
  • In het Omgevingsloket staat een overzicht met de aanvragen en meldingen die u heeft gedaan.
  • Meer uitleg over het nieuwe Omgevingsloket vindt u in het loket bij de knop ‘Hulp nodig?’

Het Omgevingsloket wordt voortdurend verbeterd. Hierbij wordt gelet op de toegankelijkheid, de begrijpelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid.

Procedure

De meeste vergunningen volgen de reguliere procedure. De behandeltermijn van de reguliere procedure is maximaal 8 weken. De gemeente kan deze termijn eenmalig met maximaal 6 weken verlengen. In enkele gevallen is er sprake van een uitgebreide procedure. U moet hierbij denken aan (bouw)plannen die gevolgen hebben voor natuurgebieden. Deze proceduretijd is minimaal 6 maanden.

Volledigheid aanvraag

Een aanvraag wordt getoetst aan de daarvoor geldende eisen van indiening zoals deze zijn opgenomen in het gemeentelijk Omgevingsplan.

Als uw aanvraag niet compleet is, hoort u van de gemeente welke gegevens ontbreken. De tijd die u nodig heeft om de aanvullende gegevens aan te leveren wordt bij de beslistermijn opgeteld. Voor de beoordeling van aanvullende gegevens worden extra leges in rekening gebracht.

Kosten

De kosten van een omgevingsvergunning kunnen variëren. De kosten zijn onder andere afhankelijk van welke activiteit(en) u gaat uitvoeren. Als de gemeente de vergunning niet verleent, kunt u in sommige gevallen een deel van de kosten terugkrijgen.

U vindt de kosten in de legesverordening.

Als een omgevingsvergunning gaat gelden voor iemand anders dan de aanvrager dan moet u dit melden.

Wilt u meer informatie? Schakel dan eerst een vakkundig adviseur in zoals een architect of (steden)bouwkundige.

Heeft u vooraf nog vragen over uw (bouw)plan of het indienen van een schetsplan of Vop? U kunt hiervoor bellen naar het algemene nummer 030 - 228 94 11.

Er worden telefonisch geen uitspraken gedaan of uw (bouw)plan past binnen het omgevingsplan. Daarvoor is de indiening van het schetsplan bedoeld. Ook worden geen uitspraken gedaan over de haalbaarheid van een aan te vragen omgevingsvergunning.