Woonruimte

Gemeente De Bilt wil haar aandeel leveren aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen en hen een warm welkom geven. Veel vluchtelingen verbleven in de Jaarbeurs of in hotels, waar zij maar enkele dagen of weken terecht kunnen. Er was dringend opvang nodig. Inmiddels zijn er twee gemeentelijke locaties geopend: de Biltse Hof in Bilthoven en een aan de Dorpsstraat in De Bilt. Daarnaast verblijven er nog vluchtelingen in De Biltsche Hoek en in gastgezinnen.

Waar kunnen vluchtelingen die opvang zoeken terecht?

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen zich melden bij de gemeente. De gemeente zorgt in beginsel voor noodopvangplekken voor deze mensen.

Een logeerplek aanbieden of gastgezin worden

Wilt u als gastgezin opvang bieden of heeft u een zelfstandige woonruimte beschikbaar? Dan kunt u dat doorgeven via samenvooroekraine@debilt.nl Wij maken onderscheid tussen ‘opvang thuis’ waarbij er minder eigen faciliteiten en privacy is en ‘zelfstandige woonruimte’ waarbij er bijvoorbeeld een eigen keuken, douche, slaapkamer beschikbaar is. Deze laatste ruimte is wellicht ook voor een periode langer dan enkele weken of maanden geschikt.

Inmiddels worden er al ongeveer 180 vluchtelingen uit de Oekraïne in de gemeente opgevangen. Wij kunnen niet aan al deze vluchtelingen een duurzame gemeentelijke opvangplek bieden. Daarnaast komen de scholen en maatschappelijke voorzieningen onder druk te staan. Wij roepen u dan ook op geen nieuwe vluchtelingen uit Oekraïne of uit andere gemeenten, binnen de gemeente onder te brengen. Indien u dit toch doet kunnen we geen garantie geven voor opvang voor langere termijn en is het uw verantwoordelijkheid om huisvesting te blijven bieden.

Wij ontvangen nog steeds signalen dat er via de Takecare B&B gevraagd wordt om ontheemden bij uw gastgezin op te nemen. Ook voor de ontheemden die via Takecare B&B geplaatst worden geldt dat wij geen garantie af kunnen geven voor uiteindelijke plaatsing in een gemeentelijke opvanglocatie