Woonruimte

Gemeente De Bilt wil haar aandeel leveren aan de opvang van Oekrainse vluchtelingen en hen een warm welkom geven. Veel vluchtelingen verbleven in de Jaarbeurs of in hotels, waar zij maar enkele dagen of weken terecht kunnen. Er was dringend opvang nodig. Inmiddels is er een gemeentelijke locatie aan bij de Biltse Hof geopend en volgt er begin oktober 2022 een tweede locatie aan de Dorpsstraat.

Stand van zaken opvang vluchtelingen uit Oekraïne

Meer informatie hierover kunt u lezen in dit nieuwsbericht.

Een logeerplek aanbieden of gastgezin worden

Wilt u als gastgezin opvang bieden of heeft u een zelfstandige woonruimte beschikbaar? Dan kunt u dat doorgeven via samenvooroekraine@debilt.nl Wij maken onderscheid tussen ‘opvang thuis’ waarbij er minder eigen faciliteiten en privacy is en ‘zelfstandige woonruimte’ waarbij er een eigen keuken, douche, slaapkamer etc. beschikbaar is. Deze laatste ruimte is wellicht ook voor een periode langer dan enkele weken of maanden geschikt.

Inmiddels worden er al ongeveer 180 vluchtelingen uit de Oekraïne in de gemeente opgevangen. Wij kunnen niet aan al deze vluchtelingen een duurzame gemeentelijke opvangplek bieden. Daarnaast komen de scholen en maatschappelijke voorzieningen onder druk te staan. Wij roepen u dan ook op geen nieuwe vluchtelingen uit Oekraïne of uit andere gemeenten, binnen de gemeente onder te brengen. Indien u dit toch doet kunnen we geen garantie geven voor opvang voor langere termijn en is het uw verantwoordelijkheid om huisvesting te blijven bieden.

Wij ontvangen nog steeds signalen dat er via de Takecare B&B gevraagd wordt om ontheemden bij uw gastgezin op te nemen. Ook voor de ontheemden die via Takecare B&B geplaatst worden geldt dat wij geen garantie af kunnen geven voor uiteindelijke plaatsing in een gemeentelijke opvanglocatie

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen zich melden bij de gemeente. De gemeente zorgt in beginsel voor noodopvangplekken voor deze mensen.

In het gemeentekantoor worden vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen die nu in noodopvang verblijven of zich direct melden bij de gemeente omdat zij dringend opvang nodig hebben. 

De locatie in het gemeentehuis is bedoeld voor tijdelijke opvang, daarna worden deze mensen door de gemeente begeleid naar een locatie die geschikt is voor langer verblijf. Het is nog niet precies duidelijk hoe lang de vluchtelingen worden opgevangen in het gemeentehuis.

Ja. Alleen de bovenste verdieping van het gemeentekantoor wordt gebruikt voor opvang van vluchtelingen. De dienstverlening vanuit het gemeentehuis gaat tijdens de opvang gewoon door. Inwoners kunnen zoals gebruikelijk terecht bij onze balies en ook de trouwzaal blijft beschikbaar voor huwelijken.