Opvang

Gemeente De Bilt wil haar aandeel leveren aan de opvang van Oekrainse vluchtelingen en hen een warm welkom geven. Veel vluchtelingen verblijven nu in de Jaarbeurs of in hotels, waar zij maar enkele dagen of weken kunnen blijven. Er is dus dringend opvang nodig. 

Vanaf begin april vangen wij zestig Oekrainse vluchtelingen tijdelijk op in het gemeentehuis. Op de bovenste verdieping van het kantoorgebouw richten wij op dit moment een tijdelijke opvanglocatie in. Samen met maatschappelijke organisaties en inwoners wordt hard gewerkt om de vluchtelingen te voorzien van dagelijkse levensbehoeften, zorg, begeleiding, onderwijs en aan activiteiten voor kinderen. 

Vervolgopvang
De gemeente verkent momenteel waar langer verblijf mogelijk is. De afgelopen weken hebben zich tientallen mensen gemeld die bereid zijn om vluchtelingen in huis te nemen of al vluchtelingen opvangen. Ook inwonercollectieven en ondernemers hebben opties aangedragen, zoals recreatiewoningen of kantoorpanden. Wij komen graag in gesprek met organisaties die ruimte beschikbaar hebben. Ziet u mogelijkheden? Stuur dan een e-mail naar samenvooroekraine@debilt.nl

Een logeerplek aanbieden of gastgezin worden
Wilt u als gastgezin opvang bieden of heeft u een zelfstandige woonruimte beschikbaar? Dan kunt u dat doorgeven via samenvooroekraine@debilt.nl Wij maken onderscheid tussen ‘opvang thuis’ waarbij er minder eigen faciliteiten en privacy is en ‘zelfstandige woonruimte’ waarbij er een eigen keuken, douche, slaapkamer etc. beschikbaar is. Deze laatste ruimte is wellicht ook voor een periode langer dan enkele weken of maanden geschikt.

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen zich melden bij de gemeente. De gemeente zorgt in beginsel voor noodopvangplekken voor deze mensen.

In het gemeentekantoor worden vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen die nu in noodopvang verblijven of zich direct melden bij de gemeente omdat zij dringend opvang nodig hebben. 

De locatie in het gemeentehuis is bedoeld voor tijdelijke opvang, daarna worden deze mensen door de gemeente begeleid naar een locatie die geschikt is voor langer verblijf. Het is nog niet precies duidelijk hoe lang de vluchtelingen worden opgevangen in het gemeentehuis.

Ja. Alleen de bovenste verdieping van het gemeentekantoor wordt gebruikt voor opvang van vluchtelingen. De dienstverlening vanuit het gemeentehuis gaat tijdens de opvang gewoon door. Inwoners kunnen zoals gebruikelijk terecht bij onze balies en ook de trouwzaal blijft beschikbaar voor huwelijken.