Transitievisie Warmte

Om klimaatverandering tegen te gaan stappen we over naar duurzame warmte. Koken en verwarmen gaat dan niet meer met aardgas. Het doel is om in 2050 een aardgasvrije gemeente te zijn. Dat klinkt misschien ver weg maar die tijd is nodig om voldoende warmtebronnen te vinden en onze woningen, gebouwen en omgeving klaar te maken voor een aardgasvrije toekomst. Dit willen we stap voor stap doen, samen met inwoners, ondernemers en andere partijen. 

Aardgas is niet goed voor het klimaat én het raakt een keer op. Bij het gebruik van aardgas komt CO2 vrij en dat levert een grote bijdrage aan de opwarming van de aarde. Het kabinet heeft besloten de aardgaswinning in Groningen af te bouwen. Om deze en andere redenen is het nodig om over te stappen op andere, duurzame warmtebronnen. 

Er zijn al verschillende mogelijkheden om wijken aardgasvrij te maken, zoals een warmtenet en warmtepompen. Maar niet alle opties zijn geschikt voor elke wijk en er zijn aanpassingen nodig in uw directe leefomgeving. Daarom werkt iedere gemeente in Nederland aan een Transitievisie Warmte (TVW). In de TVW staat wat per buurt technisch de mogelijke warmte alternatieven zijn. Is er één oplossing voor de hele buurt tegelijk? Of is het handiger om het per woning te regelen? Een uniforme oplossing voor elke woning is er (nog) niet.

We beschrijven in de TVW ook hoe we samen gaan werken aan de overstap naar duurzame warmte. Ook dat kan per wijk verschillen: misschien wilt u zelf een warmtepomp bij uw woning installeren, of samen met buurtbewoners een warmte coöperatie oprichten. Of misschien wilt u liever dat we dit anders gaan regelen. Vervolgens kiezen we één of twee wijken waar we de komende jaren de mogelijkheden uitwerken.

Als u vragen, ideeën of opmerkingen voor de transitievisie warmte heeft kunt u mailen naar duurzaamheid@debilt.nl

Denk mee over duurzame warmte

Wij zijn benieuwd wat u denkt over de overstap naar duurzame warmte. Wij begrijpen dat u hierover vragen heeft en mee wilt praten. Daarom gaan wij graag vroeg in het proces met inwoners, ondernemers en andere partijen om tafel. Heeft u ideeën over hoe wij dit samen kunnen aanpakken? Heeft u wensen of vragen over wat er komt kijken bij het aardgasvrij maken van woningen en wijken? Op 31 mei zijn we in gesprek gegaan met inwoners over de route naar een aardgasvrije gemeente tijdens een online participatie bijeenkomst.

Gemeentebrede sessie 31 mei 2021

Tijdens de participatieavond hebben we besproken wat de warmtetransitie precies inhoud. Er waren verschillende experts aanwezig die vragen konden beantwoorden. Wij waren vooral benieuwd hoe ú over de overstap naar duurzame warmte denkt. Hoe kunnen wij in de gemeente samen werken aan duurzame warmte? Tijdens het tweede deel van de avond gingen we in groepen in gesprek over de mogelijkheden, wensen en initiatieven in de verschillende wijken. Uw inbreng en die van andere aanwezigen nemen we mee in de Transitievisie Warmte. De presentatie van de avond is beschikbaar onder het kopje documenten.

Vervolg

Uw inbreng tijdens de participatiebijeenkomsten nemen we mee in de TVW. Dat geldt ook voor de resultaten van een peiling van het inwonerpanel in maart 2021

De TVW zal in de loop van 2022 door de gemeenteraad worden vastgesteld. De TVW is een visie op hoofdlijnen, het is pas een eerste stap op weg naar een aardgasvrije gemeente. Uiteraard betrekken wij u ook bij het vervolg in úw wijk.    

Als u vragen, ideeën of opmerkingen voor de transitievisie warmte heeft kunt u mailen naar duurzaamheid@debilt.nl

Ondertussen gebeurt er veel in Nederland. We ontdekken nieuwe warmtebronnen. Het lukt steeds beter om warmte te halen uit de lucht, uit diepere aardlagen, vijvers, rivieren en zelfs uit rioolwater. De transitievisie zal daarom door de jaren uitgebreid worden. Als zich nieuwe oplossingen aandienen, onderzoeken we of we die in De Bilt kunnen benutten.

Planning
Activiteit Wanneer    
Peiling inwonerpanel maart 2021    
Participatiebijeenkomst 31 mei 2021    
Geplande oplevering TVW In de loop van 2022    

Wilt u zelf vast aan de slag om aardgasvrij te kunnen wonen? Kijk dan op www.jouwhuisslimmer.nl voor een advies op maat en meer informatie.