Transitievisie Warmte

Om klimaatverandering tegen te gaan stappen we over naar duurzame warmte. Koken en verwarmen gaat dan niet meer met aardgas. Het doel is om in 2050 een aardgasvrije gemeente te zijn. Dat klinkt misschien ver weg maar die tijd is nodig om voldoende warmtebronnen te vinden en onze woningen, gebouwen en omgeving klaar te maken voor een aardgasvrije toekomst. Dit willen we stap voor stap doen, samen met inwoners, ondernemers en andere partijen. 

Aardgas is niet goed voor het klimaat én het raakt een keer op. Bij het gebruik van aardgas komt CO2 vrij en dat levert een grote bijdrage aan de opwarming van de aarde. Het kabinet heeft besloten de aardgaswinning in Groningen af te bouwen. Om deze en andere redenen is het nodig om over te stappen op andere, duurzame warmtebronnen.