Melding fysieke leefomgeving

Denkt u dat uw buurman bouwt zonder vergunning? Of dat een gebouw op een andere manier gebruikt wordt dan waarvoor het bedoeld is? Kortom: vermoedt u dat er activiteiten plaatsvinden waar een vergunning voor nodig is? Dan kunt u hiervan een melding doen bij onze bouwinspecteurs.

Voordat u een melding doet, vragen wij u eerst zelf te controleren of sprake is van een overtreding en in gesprek te gaan met de eigenaar. Soms is er immers wel een vergunning verleend of mag een activiteit zonder vergunning worden uitgevoerd. Komt u er vervolgens met de eigenaar niet uit? Doe dan een melding bij de gemeente.

U kunt melding maken van:

  • Het bouwen, slopen of kappen zonder melding of vergunning
  • Het gebruiken van een pand in strijd met de bestemming
  • Constructief onveilige of brandonveilige situaties
  • Andere activiteiten die plaatsvinden in de fysieke leefomgeving (dus niet in de openbare ruimte, zie hieronder). 
Inloggen met DigiD Melding fysieke leefomgeving via DigiD Melding fysieke leefomgeving (anoniem)

Wat gebeurt er met uw melding?

De gemeente registreert alle meldingen. De medewerkers van de gemeente controleren deze ook allemaal zo snel mogelijk, maar kunnen niet alle overtredingen oplossen. Daarom grijpen zij vooral in bij ernstige problemen en gevaarlijke situaties.

U ontvangt een bevestiging van uw melding. De gemeente behandelt uw melding zo snel mogelijk, maar u krijgt over de vervolgacties geen terugkoppeling

Als u wilt dat er handhavend wordt opgetreden, omdat er volgens u regels worden overtreden, kunt u ook een handhavingsverzoek doen. Dit kan niet anoniem. Een melding kunt u wél anoniem doen.

Melding openbare ruimte

Via een melding Openbare ruimte kunt u een melding doen over zaken in de openbare ruimte. Een melding kan gaan over onder meer: afval, groen, overlast, straatmeubilair en speeltoestellen, verkeer en bestrating. 

Andere meldingen

Meldingen zoals: storing straatverlichting, verloren en gevonden voorwerpen, last van ongedierte, overlast door stank, geluid of verontreiniging melden kunt u melden via Andere meldingen.