Schetsplan indienen

Heeft u (bouw)plannen (zoals een dakkapel of een aanbouw) dan kunt u via het nieuwe Omgevingsloket nagaan of uw plan binnen de regels van het Omgevingsplan past of eventueel toestemmingsvrij is. Eventueel kunt u ook een schetsplan indienen. Bij een schetsplan kijkt de gemeente voorafgaand aan de vergunningaanvraag of uw (bouw)plan binnen de regels van het Omgevingsplan past en voldoet aan de eisen van welstand. Dat kan u geld en risico besparen.

Schetsplan is geen omgevingsvergunning

Een positieve beoordeling van uw schetsplan is geen omgevingsvergunning. U kunt hiermee dus nog niet gaan bouwen of verbouwen.

Vragen?

Heeft u vooraf nog vragen over uw (bouw)plan of het indienen van een schetsplan? U kunt hiervoor bellen naar het algemene nummer 030 - 228 94 11. Er worden telefonisch geen uitspraken gedaan of uw (bouw)plan past binnen het omgevingsplan. Daarvoor is de indiening van het schetsplan zelf bedoeld.

Inloggen met DigiD Indienen Inloggen met eHerkenning Niveau 2 Indienen met eHerkenning

Kosten

Het indienen van een schetsplan kost € 500,-

Reactie op uw schetsplan

De gemeente streeft ernaar om uw schetsplan binnen 8 weken te beoordelen. Er is geen beroep of bezwaar mogelijk bij een schetsplan.

Uitspraak voor complexe werkzaamheden die niet binnen de regels van het Omgevingsplan passen

Heeft u een complexer plan dat niet binnen de regels van het omgevingsplan past, dan kunt u een Voorlopig ontwikkel plan (Vop) indienen. Kijk voor meer informatie op de pagina Voorlopig ontwikkel plan (Vop).