Schetsplan indienen

Bij een schetsplan kijkt de gemeente voorafgaand aan de vergunningaanvraag of uw (bouw)plan binnen het bestemmingsplan past en voldoet aan de eisen van de welstand. Dat kan u geld en risico besparen.

Inloggen met DigiD Indienen Inloggen met eHerkenning Niveau 2 Indienen met eHerkenning

Wanneer een schetsplan?

Voorbeelden van werkzaamheden waarvoor u een schetsplan kunt indienen zijn een dakkapel aan de voorzijde, een dakopbouw en een aanbouw. U kunt altijd een schetsplan indienen. Een schetsplan past meestal in het bestemmingsplan.

Een positieve beoordeling van uw schetsplan is geen omgevingsvergunning. U kunt hiermee dus nog niet gaan bouwen of verbouwen.

Nodig

  • Uw DigiD of eHerkenning als u de aanvraag doet als ondernemer/organisatie.

Meesturen

Stuur de volgende bijlagen mee, met een duidelijke maatvoering en inclusief bruto-oppervlakte:

  • Situatietekening (1:1000) van de nieuwe situatie met daarop het bouwwerk en de ligging van het bouwwerk ten opzichte van de perceelsgrenzen en de wegzijde
  • Plattegronden (1:100) van zowel het bestaande als het nieuwe bouwwerk
  • Gevelaanzichten (1:100) van de bestaande en de nieuwe situatie en van de gevels van aangrenzende gebouwen
  • Doorsnedetekening (1:100) van de bestaande en de nieuwe situatie, inclusief de peilmaten ten opzichte van het maaiveld
  • Vermeld het materiaalgebruik en het kleurgebruik, waaronder in ieder geval: uitwendige scheidingsconstructie, gevelbekleding, voegwerk, kozijnen, balkonhekken, dakgoten, boeidelen en de dakbedekking
  • Kleurenfoto’s van de bestaande situatie

Kosten

Het indienen van een schetsplan kost € 321,-

Reactie op uw schetsplan

De gemeente streeft ernaar om uw aanvraag binnen 8 weken schriftelijk af te handelen, maar er bestaat een grote kans dat de doorlooptijd langer is. Er is geen beroep of bezwaar mogelijk bij een schetsplan.

Principe-uitspraak complexe werkzaamheden

Heeft u een complexer plan dat niet binnen het bestemmingsplan past, dan kunt u een principe-uitspraak aanvragen.

Meer informatie