zon met parasol

Klimaat

Door klimaatveranderingen krijgen we te maken met meer hoosbuien, aanhoudende droogte en intensievere  hittegolven. De weersomstandigheden worden extremer en dat heeft grote gevolgen.

Zo kunt u bij hevige regenval te maken krijgen met straten die blank staan of zelfs met water in uw woning. Periodes van hitte kunnen onder meer leiden tot bosbranden, bodemdaling, een vermindering van de arbeidsproductiviteit en een hoger sterftecijfer onder ouderen. De gemeente wil deze negatieve effecten van klimaatveranderingen tegengaan.

Klimaatstrategie

In het landelijke Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) is afgesproken dat gemeenten in 2020 een plan maken voor klimaatadaptatie. Dat is nodig om risico’s, schade, overlast en kosten te beperken. In de Klimaatstrategie van gemeente De Bilt staat hoe we omgaan met toekomstige weersveranderingen en de effecten:

  • Wateroverlast
  • Droogte
  • Hitte
  • Overstromingen (waterveiligheid).

Een plan dus voor een klimaatbestendige gemeente.

Regionale samenwerking

Niet alle problemen kunnen we binnen de gemeente oplossen. Bij het maken van klimaatbeleid werkt de gemeente in de regio samen met o.a. Provincie Utrecht, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Veiligheidsregio Utrecht en veertien andere gemeenten. Samen stellen we ook een  Regionale Adaptatie Strategie op (RAS).

Planning

Planning activiteiten klimaatbeleid
Activiteit Tijdsperiode    
Startnotitie/ ambitiedocument Kwartaal 2 2020    
Vaststellen klimaatstrategie Kwartaal 2 2021    
RAS Vaststellen klimaatstrategie    

U kunt ons helpen!

Als inwoner kunt u zelf een belangrijke bijdrage leveren om de effecten van weersveranderingen tegen te gaan. Dat doet u door uw tuin te vergroenen. Te veel bestrating in tuinen zorgt namelijk voor problemen bij regenval, maar ook voor extra hitte in en rond uw woning tijdens hittegolven. Door een groene, klimaatadaptieve tuin aan te leggen helpt u overtollig water op te vangen, de temperatuur in uw leefomgeving naar beneden te brengen en vergroot u direct het leefgebied van vogels en insecten. Lees verder op de pagina Operatie Steenbreek.

Achtergrondinformatie