Voedsel

De productie van voedsel vraagt veel van de wereld. 20 tot 35% van de milieubelasting en van de uitstoot van broeikasgassen komt door de productie en consumptie van voedingsmiddelen. Lokaal en milieuvriendelijk voedsel helpt de belasting van de aarde te beperken.

BiltsHeerlijk

Biltsheerlijk maakt zich zorgen over het effect van voedselproductie op bodem, klimaat, economie en landschap. Ongezond voedsel is bovendien te makkelijk en goedkoop verkrijgbaar, maar wat zijn dan de ‘gezonde’ alternatieven?

Biltsheerlijk wil lokaal geproduceerd, gezond en milieuvriendelijk voedsel de normaalste zaak van gemeente De Bilt maken. Bent u geïnteresseerd in onze activiteiten, heeft u  een vraag of kunt u ons weer verder helpen? Ga dan naar onze website www.biltsheerlijk.nl