Gladheidsbestrijding

Uren voordat de gladheid intreedt, gaan de strooiwagens de weg op om de 140 kilometer hoofdroutes en 96 kilometer fietspaden te strooien. Zij strooien nat zout omdat dat niet van de weg waait en het een direct dooiende werking heeft.

Strooiroutes

De strooiwagens rijden volgens een vast schema. Eerst strooien de wagens op:

  • hoofdwegen en- fietspaden
  • busroutes
  • ontsluitingswegen van wijken en bedrijventerreinen
  • wegen en (fiets)paden naar openbare voorzieningen (ziekenhuizen en verzorgingstehuizen)
  • bij winkelcentra
  • (hoofd)wegen in de woonwijken

De strooiroutes zijn zo uitgestippeld, dat u vanaf uw woning niet ver hoeft te rijden om op een strooiroute te komen. Bij aanhoudende gladheid zet de aannemer extra mensen in om moeilijke plekken buiten de strooiroutes begaanbaar te maken, bijvoorbeeld bij woon- en zorgcentra.

U vindt de strooiroutes op de website van de aannemer.

Blijft het langer dan een week glad, dan strooit de aannemer ook in woonwijken. Hulpverleners en openbaarvervoerbedrijven weten waar de gemeente strooit.

Bij gladheid leegt de afvalinzamelaar uw kliko’s op de aangegeven dag, tenzij het te gevaarlijk is om de straat of wijk in te rijden. Wij zullen een eventueel aangepast ophaalschema via de website en andere media bekend maken.

Voor een complete strooibeurt hebben we tussen de 15 en 25 ton zout nodig. De zoutvoorraad houden we continu op peil.

Fietspaden

Voor het strooien van de fietspaden gebruikt de aannemer tractoren. Deze strooien zout over de hele breedte van het fietspad. Als er sneeuw ligt, schuiven of borstelen ze dit over een breedte van 1,50 meter opzij.

Het inrijden van zout op fietspaden duurt langer dan op wegen waar auto’s rijden. Hierdoor duurt het langer voordat de gevallen sneeuw weg is. Op de website van de Fietsersbond vindt u tips om met gladheid te blijven fietsen.

Stationsgebied

ProRail zorgt zelf voor het sneeuwvrij maken van de perrons en de directe omgeving van het station in Bilthoven. Een melding over gladheid op of bij het station kunt u rechtstreeks via de website van ProRail doen.

Voorzichtig

Het weer is niet altijd precies te voorspellen. Ook op de strooiroutes kan het dan toch plotseling glad zijn door opvriezen van natte weggedeelten of onverwachte sneeuwval en ijzel. Ook kan het glad blijven op wegen en paden waar minder auto’s en fietsers rijden en de sneeuwresten minder goed worden weggereden. Daarnaast werkt zout minder als het onder de -7 graden is. Wees daarom in winterse tijden op de weg altijd alert en pas uw rijgedrag aan.

Zoutkist

Bij scholen, dagvoorzieningen en zwembaden staan zoutkisten. Als deze leeg zijn, kunt u een mailtje sturen naar gladheiddebilt@agterberg.com om deze weer te laten vullen.
Om te kunnen vaststellen wanneer er gestrooid moet worden, heeft de gemeente contact met weerbureau Meteoconsult en de omliggende gemeenten. Aannemer Agterberg voert het strooien uit.

Zelf doen

U kunt een handje helpen door de stoep voor uw deur sneeuw- en ijsvrij te maken en/of het te bestrooien met zout. U kunt dit kopen bij de supermarkt of bouwmarkt en een paar keer per seizoen gratis bij de gemeentewerf aan Weltevreden in De Bilt. De afhaalmomenten kondigen we via de website aan. Ook is het mogelijk om via verschillende aanbieders een zoutkist te huren.

Melden van gladheid

U kunt een gevaarlijke situatie bij de gemeente bekend maken door een melding te doen. Wij geven dit dan door aan de aannemer. Wij bepalen de prioriteit van afhandeling door te kijken naar de verkeersintensiteit en het risico voor verkeersdeelnemers.