Gladheidsbestrijding

Als het glad wordt gaan de strooiwagens in De Bilt de weg op. Op 140 kilometer weg en 96 kilometer fietspad wordt er dan preventief gestrooid. Dat gebeurt met nat zout want dat blijft beter liggen. Zo blijft het zout én het verkeer op de weg. 

De gemeente bepaalt wanneer er gestrooid moet worden. Dat gebeurt in overleg met weerbureau Meteoconsult en omliggende gemeenten. Aannemer Agterberg voert dan het strooien uit. 

Strooiroutes

De strooiwagens rijden volgens een vast schema. Op deze volgorde wordt gestrooid: 

  • hoofdwegen, fietspaden, spoortunnels
  • busroutes
  • ontsluitingswegen van wijken en bedrijventerreinen
  • wegen en (fiets)paden naar openbare voorzieningen (ziekenhuizen en verzorgingstehuizen)
  • bij winkelcentra
  • (hoofd)wegen in de woonwijken

U hoeft meestal niet ver te rijden om op de gestrooide route te komen. Als het langer glad blijft zet de aannemer extra mensen in om ook moeilijke plekken buiten de vaste route begaanbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan woon-zorgcentra. 
Blijft het langer dan een week glad, dan strooit de aannemer ook in woonwijken. Openbaarvervoerbedrijven en hulpverleners zoals ambulances en brandweer weten waar de gemeente strooit.

Zout

Voor een complete strooibeurt hebben we tussen de 15 en 25 ton zout nodig. De zoutvoorraad houden we continu op peil.