Wat we doen als het glad is

Wat doet de gemeente als het glad wordt? Dat leest u op deze pagina.

Uren voordat het glad wordt, gaan de strooiwagens de weg op. Ze strooien dan zo'n 140 kilometer hoofdroutes en 96 kilometer fietspaden. Ze strooien nat zout. Dat waait niet van de weg en zorgt direct voor dooi.

Strooiroutes

Om te kunnen vaststellen wanneer er gestrooid moet worden, heeft de gemeente contact met weerbureau Meteoconsult en gemeenten in de buurt. De strooiwagens van aannemer Agterberg rijden volgens een vast schema. U hoeft vanaf uw woning meestal niet ver te rijden om op een gestrooide weg te komen. Eerst strooien de wagens op: 

  • hoofdwegen en fietspaden
  • busroutes
  • toegangswegen van wijken en bedrijventerreinen
  • wegen en (fiets)paden naar bijvoorbeeld ziekenhuizen en verzorgingstehuizen
  • bij winkelcentra
  • (hoofd)wegen in de woonwijken

Als het langer glad blijft, zet de aannemer extra mensen in om op nog meer plekken te strooien, bijvoorbeeld bij woon- en zorgcentra. Blijft het langer dan een week glad, dan strooit de aannemer ook in woonwijken. Hulpverleners en openbaarvervoerbedrijven weten waar de gemeente strooit.

Bij gladheid leegt de afvalinzamelaar uw kliko’s op de afgesproken dag, behalve als het te gevaarlijk is om de straat of wijk in te rijden. In de AfvalWijzer-app en op MijnAfvalWijzer.nl leest u het als er iets verandert in de ophaaldagen.

Voor het strooien van de fietspaden gebruikt de aannemer tractoren. Deze strooien zout over de hele breedte van het fietspad. Als er sneeuw ligt, schuiven of borstelen ze dit over een breedte van 1,50 meter opzij.

Het inrijden van zout op fietspaden duurt langer dan op wegen waar auto’s rijden. Hierdoor duurt het langer voordat de gevallen sneeuw weg is. Op de website van de Fietsersbond vindt u tips om met gladheid te blijven fietsen.

ProRail zorgt zelf voor het sneeuwvrij maken van de perrons en de directe omgeving van het station in Bilthoven. Een melding over gladheid op of bij het station kunt u rechtstreeks via de website van ProRail doen.

Het weer is niet altijd precies te voorspellen. Ook op de strooiroutes kan het dan toch plotseling glad zijn door opvriezen van natte weggedeelten of onverwachte sneeuwval en ijzel. Ook kan het glad blijven op wegen en paden waar minder auto’s en fietsers rijden en de sneeuwresten minder goed worden weggereden. Daarnaast werkt zout minder als het onder de -7 graden is. Let daarom in winterse tijden op de weg altijd goed op en pas uw rijgedrag aan.

Bij scholen, dagvoorzieningen en zwembaden staan zoutkisten. Als deze leeg zijn, kunt u een mailtje sturen naar buitendienst@debilt.nl om deze weer te laten vullen.

U kunt een handje helpen door de stoep voor uw deur sneeuw- en ijsvrij te maken en/of deze te bestrooien met zout. Strooizout koopt u bij de supermarkt of bouwmarkt. Tijdens de winter is het ook een paar keer mogelijk gratis zout af te halen bij de gemeentewerf aan Weltevreden in De Bilt. Op onze website leest u daar op dat moment dan meer over. Ook is het mogelijk om via verschillende aanbieders een zoutkist te huren.

U kunt een gevaarlijke situatie bij de gemeente melden. We kijken dan hoe we dit zo snel en goed mogelijk op kunnen lossen.