Verslag bijeenkomst bewoners 7 april 2022

Op deze pagina vindt u een verslag van de bewonersbijeenkomst van 7 april 2022.  De opmerkingen zijn verdeeld over de verschillende onderwerpen.

Groen

De bewoners zijn vooral enthousiast over het (organische) parkachtige ontwerp met de vele diverse boomsoorten. Deze kwam unaniem als winnaar bovendrijven. Hier is geen twijfel over. Vragen gingen vooral over de soorten bomen, zoals de bloeitijd, herfstkleur, grootte, vruchten, enzovoorts. Iedereen kan niet wachten tot het beplant gaat worden.

Opmerkingen inwoners:

 • Breid het nieuwe groenvak in de Eurusweg uit en verbind deze met het groenvak langs de bergingen;
 • Kunnen er ook nieuwe bomen komen in de Eurusweg?
 • Plant meer inheemse soorten zoals berk, Tilia europaea, Acer campestre, amelanchier;
 • Plant 2 nieuwe bomen voor de nieuwe woningen in plaats van de ene boom die er nu tussen de parkeerplaatsen is gezet;
 • Plant ook naast de school (op de hoek) een grote nieuwe boom;
 • Richt het groen in de Notusweg opnieuw in;
 • Richt het groen in het grote vak aan de Buys Ballotweg ter hoogte van nummers 92-88 ook opnieuw in. Dit is erg sleets.

Verkeer

Opmerkingen inwoners:

 • Kan er een trottoir komen achter de parkeerplaatsen langs de school in de Buys Ballotweg? Als je vanuit de school komt, dan houdt het voetpad naar rechts op. Hierdoor moet je over de weg richting de speeltuin lopen of oversteken om vervolgens weer over te steken;
 • Cirrusweg: maak de weg smaller voor eenrichtingsverkeer;
 • Vraag en verzoek snelheidsremmers Buys Ballotweg/Aeolusweg (en kleinere straten Eurusweg, Cumulusweg, Cirrusweg, doorsteek Zephyrusweg);
 • Voetpad aan de noordzijde van de school (Cirrusweg) sluit niet goed aan op de route richting het centrum (Eurusweg);
 • Bestrating deel Cirrusweg heeft bij de bewoners daar de voorkeur om dat op dezelfde manier in te richten als het zuidelijk deel La Plata. 

Parkeren

Opmerkingen inwoners:

 • Kan het parkeren rondom de school ook blauwe zone worden? 
 • Kan er een parkeerverbod komen op de Buys Ballotweg en de Aeolusweg? Dit in verband met de haakse parkeervakken en het achteruitrijden van auto’s;
 • Is parkeren op open verharding wel een goed idee? Wegen de voordelen op tegen de nadelen? In het noordelijk deel zijn de parkeervakken netjes, het is zonde om al het bestratingsmateriaal dat er ligt weg te doen en te vervangen voor nieuwe stenen (kosten en milieu). Bovendien vind ik het beeld van open verharding niet mooi omdat het vaak toch niet groen wordt;
 • Aanvraag voor een parkeerplaats in de buurt van de school voor een bus(je) van de kinderopvang.

Duurzaamheid

Inwoners konden in gesprek gaan over groenadoptie, tegels wippen en biodiversiteit in het algemeen. De aanwezige inwoners gaven aan dat ze biodiversiteit heel belangrijk vonden en daarom al bijna geen tegels meer in hun tuinen hadden.

Speelplek

Opmerkingen:

 • Maak ook een aantal fietsnietjes in de speelplek ten zuiden van het Cruyff Court;
 • Maak een evenementenkast voor stroom in de speelplek;

Overig

 • Kan de bovengrondse glasbak bij de Eurusweg verplaatst worden?
 • Kan het trafokastje in de Eurusweg worden verplaatst?

Wat doen we met deze opmerkingen?

We bestuderen alle opmerkingen en eventuele aanvullingen. Wat we mee kunnen nemen in het ontwerp, zullen we doen.