Buurtontwikkelingsvisie La Plata De Bilt

We gaan samen met bewoners aan de slag met de herinrichting van de wijk. Een deel van La Plata is in nauwe samenwerking met de wijk in 2011 al opnieuw ingericht. Het deel rond de school is toen, mede vanwege meerdere bouwactiviteiten in de wijk, niet uitgevoerd.

De wijk La Plata omvat de volgende straten: Eurusweg, Buys Ballotweg, Cumulusweg, Aeolusweg, Cirrusweg, Nimbusweg, Stratusplein, Zephyrusweg en de Notusweg .

De herinrichting gaf aanleiding om het functioneren van de wijk in breder perspectief te bekijken. Er lagen kansen op het gebied van duurzaamheid, maar ook op het gebied van de sociale samenhang in de wijk, die we als gemeente graag wilden benutten. Uit contacten met de wijk en uit de uitkomsten van de flitspeiling, bleek dat deze kansen door de wijk ook zo gezien werden.
Daarom heeft de gemeente De Bilt samen met de wijk bekeken of we deze kansen met elkaar konden combineren. Kan de buitenruimte zo worden ingericht dat deze eenzaamheid tegen gaat en een gezondere leefomgeving biedt? Kunnen we de buitenruimte zo inrichten dat deze beter water kan opvangen bij hevige regenbuien, en deze vasthoudt in tijden van droogte. En kunnen we er voor zorgen dat de bewoners de buitenruimte ook echt ervaren als hùn buitenruimte?

In februari 2021 is de gemeente samen met de ontwerpgroep gestart met het ontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte. Belangrijke onderwerpen bij de herinrichting zijn verkeer en parkeren, groen, klimaatadaptatie en spelen, bewegen en ontmoeten.
Via twee online bijeenkomsten hebben zo’n 30 buurtbewoners, vertegenwoordigers van de school en kinderopvang en stichting MENS aangegeven wat ze belangrijk vinden in de openbare ruimte en waar nu knelpunten liggen. Op de eerste avond ging het over verkeer, parkeren en het gebruik van de speelplek. Hierbij kwam bijvoorbeeld naar voren dat de wijk nogal eens gebruikt wordt als sluiproute tussen de Hessenweg en de Groenekanseweg en bleek dat een groot deel van de buurtbewoners het wenselijk vindt dat de wijk meer ingericht is op langzaam-verkeer zodat kinderen veiliger kunnen buitenspelen en het rustiger is op straat. Op de tweede avond is actief meegedacht over hoe we wijk beter bestand kunnen maken tegen de effecten van de klimaatverandering. Kunnen we meer schaduw maken en het water beter opvangen bij hevige regenbuien?

Ondervindt u problemen bij het raadplegen van deze bestanden, dan kunt u contact opnemen met de gebiedsmakelaar (zie onder Contact).

De gemeente vindt het belangrijk dat er in elke kern speelplekken zijn die net iets meer te bieden hebben en uniek zijn. Ze krijgen hiermee een bovenwijkse betekenis. In februari heeft het college besloten dat de speelplek in LaPlata zo’n bovenwijkse speelplek mag worden. Meer hierover kunt u nalezen op de pagina Spelen, bewegen en ontmoeten. Naast La Plata komen op nog drie locaties in de gemeente dergelijke speelplekken. Deze  speelplekken zijn ook bedoeld voor meerdere doelgroepen; naast kinderen moet het ook geschikt zijn voor de oudere jeugd en ook volwassenen en ouderen moeten het prettig vinden om hier te verblijven, te bewegen of te sporten.
 
Om de wensen voor de speelplek goed in beeld te krijgen is er een online bijeenkomst geweest met de sportcoaches en jongerenwerker van stichting MENS, enkele buurtbewoners en de school. Daarnaast hebben de kinderen van de Regenboogschool in de week van 22 maart gewerkt aan hun ideale speelplek en hoe die rekening moet houden met het veranderende klimaat. Dat leverde veel inspirerende ideeën op, verbeeld in mooie tekeningen en toegelicht door de kinderen in (wederom) een online presentatie aan de, landschapsontwerper, sportcoaches en gemeente.

In september hebben 314 inwoners een enquête ingevuld over hoe zij willen dat de speelplek in La Plata eruit komt te zien. De uitslag van de enquête kunt u op de pagina Resultaten flitspeiling terug vinden.

Naast de ontwerpgroep is ook door een aantal mensen uit de buurt in de denkgroep Duurzaamheid nagedacht over mogelijkheden om de wijk duurzamer te maken. Een aantal ideeën dat hieruit naar voren kwam is: 

 • Kunnen we collectief zonnepanelen aanschaffen? 
 • Is er belangstelling voor (elektrische) deelauto’s?
 • Kunnen we collectief optrekken bij het isoleren van onze huizen?

Ook waren er veel ideeën om de wijk beter aan te passen op de klimaatveranderingen. Deze ideeën worden meegenomen bij het schetsontwerp voor de buitenruimte. 

Naar aanleiding hiervan gaat de gemeente contactleggen met energie coöperatie BENG! om te kijken of zij wijkgericht advies en ondersteuning kunnen bieden. Voor het isoleren van de eigen woning komt binnenkort de app IKwoon beschikbaar. Na het invullen van een aantal vragen laat de app IKwoon precies zien wat de slimste, snelste en goedkoopste oplossingen zijn om je woning te verduurzamen. 

Als u interesse heeft in deze duurzaamheidsinitiatieven en hierbij betrokken wilt worden, kunt u een mailtje sturen naar: laplata@debilt.nl. U wordt dan vanzelf uitgenodigd als er een bijeenkomst of initiatief georganiseerd wordt. Ook kunnen we u in contact brengen met andere buurtgenoten die aan duurzaamheid werken. 
Heeft u interesse in de digitale nieuwsbrief van de gemeente over duurzaamheid dan kunt u zich daarvoor aanmelden.

Ook de denkgroep sociale samenhang is bijeengeweest. In de bijeenkomst werden allerlei ideeën en initiatieven besproken om de betrokkenheid bij de wijk en elkaar te stimuleren, zoals: 

 • Het opzetten van een Buurthuiskamer: een ruimte om elkaar te ontmoeten; jong en oud om zo iets gezamenlijks te ondernemen. Bijvoorbeeld breien/ hulp bij leesachterstanden, voorlezen of een andere laagdrempelige hobby. 
 • Een appgroep per straat/ buurtje oprichten zodat je elkaar kunt helpen en elkaar beter leert kennen.
 • De buitenruimte zo inrichten dat deze uitnodigt om hier samen iets te doen, zoals gezellig op een bankje zitten, gezamenlijk (moes)tuinieren of in de bloementuin werken. 
 • Een buurtfeest organiseren. 

Ook hiervoor geldt: Als u hierin interesse heeft of in contact wilt komen met mensen die dit organiseren: stuurt u dan een mailtje naar laplata@debilt.nl. Wij brengen u graag in contact met anderen en kunnen ook ondersteunen in het organiseren! Gebiedsmakelaar Marianne Borger kan u hierbij verder helpen (zie onder Contact). 

Voor het herinrichten van uw wijk gaat het aannemingsbedrijf Avezaat B.V. uit Bunnik de werkzaamheden voor haar rekening nemen. Zij starten in de week van 22 april 2024 met de werkzaamheden. De werkzaamheden vinden plaats tussen 07.00 uur en 16.30 uur. 
Wij doen er alles aan om de overlast voor u tot een minimum te beperken. 

Eerste fase 2024

Voor het herinrichten van uw wijk zijn wij het komend jaar druk bezig. Om u alvast een indruk te geven, kunt u op de bijgevoegde faseringstekening zien welk gedeelte wanneer aan de beurt is. 

 • Fase 1 van 22 april tot en met 24 mei 2024: Cirrusweg.
 • Fase 2 van 27 mei tot en met 14 juni 2024: De Buys Ballotweg, start bij de Cirrusweg.  
 • Fase 3 van 17 juni tot en met 5 juli 2024: Eurusweg.
 • Fase 4 van 8 juli tot en met 26 juli 2024: Parkeerstrook tussen Cruyff Court en de Regenboogschool.

Bekijk de werkzaamheden op defaseringstekening La Plata. (pdf, 181 KB)

Gebiedsmakelaars onderhouden een breed netwerk in de samenleving. Ze weten wat er speelt en kennen het gebied goed. U kunt de gebiedsmakelaar benaderen om een beroep te doen op dit netwerk of als u een initiatief wil starten in uw wijk of dorp. Bijvoorbeeld als u iets wil organiseren voor de ouderen in uw buurt, maar u weet niet zo goed hoe u in contact komt met de juiste personen. De gebiedsmakelaar kan met u meedenken hoe u dit organiseert.

Uw gebiedsmakelaar:

Marianne Borger
E-mail: m.borger@debilt.nl
Telefoon: 030 - 228 95 16