Buurtontwikkelingsvisie La Plata De Bilt

Speeluitin in La Plata

De nieuwbouw van Integraal Kind Centrum Regenboog in de wijk La Plata in de kern De Bilt is klaar. We gaan samen met bewoners aan de slag met de herinrichting van de wijk. Een deel van La Plata is in nauwe samenwerking met de wijk in 2011 al opnieuw ingericht. Het deel rond de school is toen, mede vanwege meerdere bouwactiviteiten in de wijk, niet uitgevoerd.

De wijk La Plata omvat de volgende straten: Eurusweg, Buys Ballotweg, Cumulusweg, Aeolusweg, Cirrusweg, Nimbusweg, Stratusplein, Zephyrusweg en de Notusweg .

De herinrichting geeft aanleiding om het functioneren van de wijk in breder perspectief te bekijken. Er liggen kansen op het gebied van duurzaamheid, maar ook op het gebied van de sociale samenhang in de wijk, die we als gemeente graag willen benutten. Uit contacten met de wijk en uit de uitkomsten van de flitspeiling, blijkt dat deze kansen door de wijk ook zo gezien worden.
Daarom gaat de gemeente De Bilt samen met de wijk kijken of we deze kansen met elkaar kunnen combineren. Kan de buitenruimte zo worden ingericht dat deze eenzaamheid tegen gaat en een gezondere leefomgeving biedt? Kunnen we de buitenruimte zo inrichten dat deze beter water kan opvangen bij hevige regenbuien, en deze vasthoudt in tijden van droogte. En kunnen we er voor zorgen dat de bewoners de buitenruimte ook echt ervaren als hùn buitenruimte?

Naar het overzicht