Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u enkele veelgestelde vragen (en de antwoorden) over de herinrichting van de Sperwerlaan. Staat uw vraag er niet bij? Kijk dan ook op onze projectpagina over de Sperwerlaan of neem contact met ons op via sperwerlaan@debilt.nl.

Wat gaat er gebeuren op de Sperwerlaan?

We willen de Sperwerlaan stapsgewijs, vanaf de tweede helft 2024, opnieuw gaan inrichten. De verschillende werkzaamheden worden gecombineerd om de infrastructuur voor de komende tientallen jaren weer toekomstbestendig te maken. De verwachte doorlooptijd is twee jaar.

De rijbaan wordt vervangen en voorzien van geluid reducerend asfalt. Voor de fietser komt er een doorfietspad, als onderdeel van de doorfietsroute Utrecht – Amersfoort. De riolering wordt vernieuwd en in capaciteit uitgebreid. Daarnaast worden er maatregelen genomen tegen de wateroverlast en droogte. Voor de fauna wordt gezorgd middels slimme verlichting en door het versterken van de biodiversiteit in de omgeving.   

Wanneer gaan jullie beginnen? 

U vindt de planning terug op de projectpagina over de Sperwerlaan

Hoe lang duren de werkzaamheden? 

De verwachte doorlooptijd is twee jaar. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. 

Wat is een voorlopig ontwerp? 

Een voorlopig ontwerp is een uitwerking van de verschillende plannen. Op de tekening vindt u de nieuwe weg, inclusief de bermen en parkeerplaats aan de Kruisbeklaan. Er komt een vrij liggend tweerichtingenfietspad als onderdeel van de doorfietsroute Utrecht-Amersfoort. De rotonde wordt vervangen door een kruising met de Koperwieklaan. De bermen langs de Sperwerlaan krijgen nieuwe beplanting en er komen extra bomen langs de weg. De parkeerplaats aan de Kruisbeklaan wordt voorzien van waterdoorlatend materiaal. 

Hoe kan ik een reactie geven op het voorlopig ontwerp? 

U kunt tot 16 november 2023 een mail sturen aan sperwerlaan@debilt.nl onder vermelding van uw reactie op het voorlopig ontwerp. 

Wat gebeurt er met mijn reactie? 

Tot 16 november 2023 verzamelt de gemeente alle reacties op het voorlopig ontwerp. Er komt één reactie op alle vragen. De beantwoording is begin 2024 in te zien op de projectpagina over de Sperwerlaan

Komt de weg dichter bij mijn woning te liggen? 

Nee, de weg blijft op dezelfde plek liggen. Wel zorgen we ervoor dat de fietser op een apart doorfietspad over de Sperwerlaan kan fietsen. De bestaande fietspaden op de rijbaan verdwijnen. 

Waarom komt er een doorfietsroute? 

Het fietspad is onderdeel van de regionale doorfietsroute Utrecht-Amersfoort.  De fietser kan hier veilig, vlot en comfortabel fietsen. 

Mag ik met mag mijn snelle fiets (45km per uur) op het doorfietspad?

Nee, in gemeente De Bilt moeten deze fietsen op de rijbaan. 

Wat voor voetgangersoversteek komt er bij De Kwinkelier?

Van 12 oktober tot 16 november is het mogelijk om uw keuze door te geven

Wat gebeurt er met de inventarisatie van de voorkeur voor de oversteek?

Het college wordt geïnformeerd over de uitkomst van de inventarisatie en maakt uiteindelijk het definitieve besluit.  

Worden er maatregelen genomen om de snelheid van het gemotoriseerde verkeer te remmen?

Ja, er komen meerdere plateau’s (verhoging in het wegdek) in de Sperwerlaan:

  • Ter hoogte van de oversteek voor De Kwinkelier;
  • De nieuwe kruising(ter hoogte van kruising Sperwerlaan/Koperwieklaan);
  • Voor de bocht ter hoogte van de Valklaan. 

Waarom is de Sperwerlaan een Gebiedsontsluitingsweg (GOW)?

De Sperwerlaan is een belangrijke weg voor het verkeer van en naar Den Dolder. Er passeren gemiddeld per dag zo’n 4.500 tot 6.000 voertuigen. Dit is veel vergeleken met de omliggende straten waar een paar honderd tot maximaal 2.500 voertuigen per dag gebruik van maken. 

De Sperwerlaan is ook de bevoorradingsroute naar De Kwinkelier voor de verschillende winkels en een belangrijke aanrijdroute voor de verschillende hulpdiensten. 

Kunnen mijn klanten en bevoorrading nog wel bij mijn onderneming komen tijdens de uitvoering?

Tijdens de realisatie van de nieuwe infrastructuur is het mogelijk. Er is dan tijdelijk een omleidingsroute.

Hoe ziet de nieuwe entree en de planning het appartementencomplex eruit? 

Hiervoor verwijzen we u naar de site van De Kwinkelier (interne link)

Waar kan ik straks mijn fiets parkeren, als ik naar de winkels ga?

Er komen fietsparkeerplekken terug in de openbare ruimte. 

Is er afstemming over de uitvoering van De Kwinkelier en de herinrichting van de Sperwerlaan?

Ja, er is overleg tussen de gemeente de Bilt en de ontwikkelaar. 

Ik heb last van wateroverlast in de Sperwerlaan, wordt dat minder? 

Ja, de riolering wordt vernieuwd en in capaciteit uitgebreid. Kijkt u voor meer informatie bij Wateroverlast.  

Ik heb last van wateroverlast in een andere straat (nabij de Sperwerlaan). Wordt dat minder? 

Door het vergroten van de capaciteit van het riool in de Sperwerlaan, wordt ook het omliggende gebied ontlast. Dit neemt niet weg dat daarmee alle problemen zijn opgelost. De gemeente maakt een plan om de rest van het gebied ook aan te pakken. 

Wat is een infiltratieriool?

Een infiltratieriool is een betonnen of kunststof riool met kleine openingen in de buis. Het riool geeft, via de kleine gaatjes, langzaam het hemelwater terug aan de bodem. Ook bij grote hoeveelheden hemelwater zakt het water gecontroleerd de bodem in. De totale capaciteit van het gehele rioolsysteem wordt vergroot, waardoor het bij grote hoeveelheden water tijdelijk ook opgeslagen kan worden, voordat het in de bodem zakt.

Heeft het infiltratieriool effect op het grondwaterpeil?

We hebben geen invloed op de grondwaterstand. Het grondwaterniveau is namelijk afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de samenstelling van de bodem en de verandering van het klimaat. Het water dat in de Sperwerlaan valt is te verwaarlozen in het grotere geheel. U kunt het vergelijken met een emmer water die wordt leeggegooid in de zee.

Wat gaat er precies gebeuren? 

De Bilt is een bosrijke gemeente met veel openbaar groen met een grote verscheidenheid aan planten, dieren en insecten. We werken aan verschillende initiatieven om de biodiversiteit te vergroten.

Ik wil ook graag mijn tuin/wijk vergroenen, hoe doe ik dat? 

Kijk hiervoor op biodiversiteit onder het kopje: wat kunt u zelf? 

Komen er meer bomen in de Sperwerlaan? 

Ja, er komen meer bomen in de Sperwerlaan dan er nu staan. Hiermee willen we hittestress tegengaan en de biodiversiteit versterken. 

Kan ik meedenken over het soort planten/bomen dat er gaat komen? 

Het groenplan is in de loop van 2023 gereed. Direct aanwonenden worden uitgenodigd om een toelichting te krijgen op dit plan.  

Slimme verlichting, wat houdt dat in? 

Slimme straatverlichting kan zich aanpassen aan de omstandigheden, zoals het weer en het tijdstip van de dag. Dit zorgt voor optimale veiligheid voor de bestuurders, voetgangers, fietsers en voetgangers. Bovendien is slimme straatverlichting minder storingsgevoelig, vergt minder (jaarlijks) onderhoud en houdt rekening met nachtelijke dieren, zoals vleermuizen en nachtvlinders.

Kan ik mijn auto of fiets straks op de Sperwerlaan/Kruisbeklaanparkeerplaats opladen? 

In 2024 wordt er onderzocht welke behoeftes er zijn en hoe we hierin kunnen voorzien.

Ik wil graag meedenken, kan dat? 

Bent u een vertegenwoordiger uit de omgeving van de Sperwerlaan (buurt, straat of appartementencomplex)? Zo ja, dan kunt u zich aanmelden voor de klankbordgroep.

Ik heb een vraag, tip of klacht, waar kan ik terecht? 

U kunt uw vraag mailen naar sperwerlaan@debilt.nl. We proberen u binnen een aantal dagen van een antwoord te voorzien. 

Ik wil mijn reactie insturen op het voorlopig ontwerp, hoe doe ik dat? 

Tot 16 november 2023 kunt u uw reactie sturen naar sperwerlaan@debilt.nl.