Veiligheid

De gemeente De Bilt en de politie werken samen met de inwoners aan het verhogen van de veiligheid in de gemeente. Als er een ramp of een zwaar ongeval gebeurt, volg dan de instructies op van de gemeente of de hulpdiensten.

Integrale veiligheid

Veiligheid is één van de belangrijkste levensbehoeften van onze inwoners. De gemeente heeft de regie op het eigen lokale integrale veiligheidsbeleid. Samen met andere veiligheidspartners zoals de politie, het Openbaar Ministerie en (jeugd)zorginstellingen is de gemeente verantwoordelijk voor een goed integraal veiligheidsbeleid. 

Daarnaast zijn inwoners en ondernemers belangrijke partners op het gebied van veiligheid. Dit vergt veel coördinatie zowel binnen de eigen gemeentelijke organisatie als daarbuiten met andere organisaties en instellingen. Daarom is het van belang om een Integraal Veiligheidsplan op te stellen waarin prioriteiten worden vastgesteld. Om het veiligheidsbeleid actueel te houden wordt dit plan één keer in de vier jaar opgesteld. Ook u kunt bijdragen aan veiligheid, bijvoorbeeld door deel te nemen aan het project Waaks! Dit is een project waarbij hondenbezitters extra ogen en oren zijn voor de politie. 

Of door u aan te melden bij Burgernet. Daarnaast vragen wij om in verdachte situaties, zoals een onbekende in de tuin van uw buren, vreemde personen die aan auto’s rommelen of verdachte personen op straat 112 te bellen. Veiligheid maken wij samen!

Rampen en crises

Als er direct gevaar is door een ramp of noodsituatie, dan moet u dat snel weten. Daarom wordt u gewaarschuwd door de sirene, NL-Alert en/of een geluidswagen. Volg de instructies op. En blijf op de hoogte via radio, tv, internet en X (voorheen Twitter).

Wat moet u doen wanneer de sirene afgaat?

Risico's in uw omgeving

Wilt u weten welke risico's zich in uw omgeving kunnen voordoen? Bekijk dan de website www.risicokaart.nl

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

De brandweer binnen onze gemeente maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

De VRU is een samenwerkingsverband van de 26 Utrechtse gemeenten op het gebied van brandweerzorg, (gemeentelijke) crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. De VRU coördineert de veiligheid van alle inwoners in de provincie Utrecht.

Blijf op de hoogte

Voorkom dat u slachtoffer wordt van online criminaliteit

Iedereen loopt risico slachtoffer te worden van online criminaliteit. Het is belangrijk om het risico op slachtofferschap en de gevolgen daarvan klein te houden.
Wees alert en verklein verklein de kans om slachtoffer te worden van online criminaliteit.

Hoe u dit kunt doen leest u op de de pagina 'Voorkom dat u slachtoffer wordt van online criminaliteit'.