Verhuizing naar gemeente

Komt u nieuw in de gemeente De Bilt wonen? Geef uw verhuizing dan uiterlijk 5 dagen na uw verhuisdatum door aan de gemeente.

Inloggen met DigiD Doorgeven verhuizing

Geef uw verhuizing op tijd door. De persoonsgegevens die de gemeente van u heeft, worden gebruikt door ruim 600 overheidsorganisaties. Van de Belastingdienst tot de leerplichtambtenaar. Zorg er dus voor dat uw gegevens op tijd kloppen. U voorkomt zo vervelende verrassingen.

Dit kan vanaf 4 weken vóór, tot uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing. Geeft u op een latere datum uw verhuizing door, dan wordt de dag waarop u de verhuizing doorgeeft de datum van de adreswijziging.

Als u melding heeft gedaan van uw verhuizing, wordt u automatisch uitgeschreven uit uw oude gemeente. Van uw inschrijving ontvangt u een schriftelijke bevestiging. 

Nodig

  • Uw DigiD
  • Uw (ingescande) huurcontract of koopakte. Dit mag ook een foto zijn, zolang de informatie goed leesbaar is. Alleen uw nieuwe adres- en persoonsgegevens hoeven zichtbaar te zijn. Als u gaat inwonen bij iemand een schriftelijke verklaring van inwoning (pdf, 34 KB) met een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs. Via de KopieID app kunt u een veilige kopie maken
  • Als u gaat inwonen bij iemand die een woning huurt van de woonstichting SSW moet de hoofdbewoner dit vooraf aangeven bij de SSW. Op de website van de SSW vindt u het formulier Akkoord inwoning (onder categorie Mijn woning) of u kunt dit aangeven via uw SSW-account (onder categorie Ik huur: huurcontract wijzigen). De SSW geeft een schriftelijke verklaring af en deze verklaring moet u toevoegen bij uw aangifte van verhuizing. Toestemming van de hoofdbewoner is hierbij niet nodig.

Kosten

Aan het doorgeven van een verhuizing zijn geen kosten verbonden.