Urgentieverklaring aanvragen

Zit u in een dringende situatie en heeft u andere woonruimte nodig? De sociale huurwoning binnen de gemeente De Bilt worden toegewezen via WoningNet. Hier krijgt iedereen te maken met wachttijden. U krijgt alleen voorrang op deze wachttijden wanneer uw bijzondere situatie urgent is.

Let op: het indienen van de aanvraag kost altijd € 84,40. Het maakt niet uit of u wel of niet urgentieverklaring krijgt.

Inloggen met DigiD Urgentieverklaring aanvragen

Voorwaarden

Wanneer u urgentie aanvraagt, moet u minimaal aan onderstaande voorwaarden voldoen:

 • U woont in de gemeente De Bilt en u staat hier minimaal 1 jaar ingeschreven
 • U verkeert in een noodsituatie die buiten uw schuld is ontstaan. En deze situatie was niet te verwachten.
 • U beschikt binnen de gemeente De Bilt over zelfstandige woonruimte (een eigen woning met keuken en badkamer. Dus geen kamer, recreatiewoning of inwonend bij anderen)
 • U staat ingeschreven bij WoningNet
 • U kunt bewijzen dat u zelf naar een oplossing hebt gezocht (zoals actief reageren op WoningNet)
 • U bent niet in staat om zelf binnen 6 maanden voor een geschikte huisvesting te zorgen
 • Uw inkomen is niet hoger dan (bruto) maximaal € 44.035 voor eenpersoonshuishoudens en maximaal € 48.625 voor meerpersoonshuishoudens. 

In paragraaf 2.5 van de huisvestingsverordening zijn categorieën van woningzoekenden opgenomen die in aanmerking kunnen komen voor een urgentieverklaring.

Geen urgentieverklaring

U krijgt geen urgentieverklaring:

 • Als u uw woning te klein vindt. Bijvoorbeeld na gezinsuitbreiding en/of gezinshereniging 
 • Als uw woonprobleem is dat uw tijdelijke huurcontract afloopt. 
 • Als u problemen hebt op het adres waar u inwoont, of als er problemen zijn met de woonomgeving.

Dus niet bij: geluidsoverlast, burenruzies, geschillen met de verhuurder over de staat van de woning enzovoort. 

 • Als u gaat scheiden en geen kinderen hebt, of de gedeeltelijke zorg over de kinderen hebt. 
 • Als u voor uw werk moet verhuizen/blijven naar/in de regio Utrecht  

Geen eengezinswoningen

Urgentie is een minimale oplossing. U moet zo snel mogelijk verhuizen. 
Urgentie is niet bedoeld om meer kans te hebben op woningen die iedereen graag wil hebben. Daarom geldt de urgentie niet voor eengezinswoningen.

Nodig

 • Uw DigiD
 • Inschrijfnummer van WoningNet
 • Huidige huurovereenkomst
 • Inkomstenverklaring

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging van ons. Wij streven ernaar binnen 8 weken een besluit om uw aanvraag te nemen.

Kosten

Het aanvragen van een urgentieverklaring kost € 84,80.

Dit bedrag betaalt u bij het indienen van de aanvraag via iDeal. Of u wel of niet een verklaring krijgt heeft geen effect op de kosten. U kunt deze kosten dus ook niet achteraf terug krijgen als u geen urgentieverklaring krijgt. 

Vragen?

Heeft u nog vragen? Dan kunt u deze mailen naar urgentieverklaring@debilt.nl. Zo krijgt u een helder beeld van wat u kunt verwachten, zonder dat u al kosten maakt.