Urgentieverklaring aanvragen

Zit u in een dringende situatie en heeft u andere woonruimte nodig? De sociale huurwoning binnen de gemeente De Bilt worden toegewezen via WoningNet. Hier krijgt iedereen te maken met wachttijden. U krijgt alleen voorrang op deze wachttijden wanneer uw bijzondere situatie urgent is.

Let op: het indienen van de aanvraag kost altijd € 81,70. Het maakt niet uit of u wel of niet urgentieverklaring krijgt.

Inloggen met DigiD Urgentieverklaring aanvragen

Voorwaarden

Wanneer u urgentie aanvraagt, moet u minimaal aan onderstaande voorwaarden voldoen:

 • U woont in de gemeente De Bilt en u staat hier minimaal 1 jaar ingeschreven
 • U verkeert in een noodsituatie die buiten uw schuld is ontstaan. En deze situatie was niet te verwachten.
 • U beschikt binnen de gemeente De Bilt over zelfstandige woonruimte (een eigen woning met keuken en badkamer. Dus geen kamer, recreatiewoning of inwonend bij anderen)
 • U staat ingeschreven bij WoningNet
 • U kunt bewijzen dat u zelf naar een oplossing hebt gezocht (zoals actief reageren op WoningNet)
 • U bent niet in staat om zelf binnen 6 maanden voor een geschikte huisvesting te zorgen
 • Uw inkomen is niet hoger dan (bruto) maximaal € 44.035 voor eenpersoonshuishoudens en maximaal € 48.625 voor meerpersoonshuishoudens. 

In paragraaf 2.5 van de huisvestingsverordening zijn categorieën van woningzoekenden opgenomen die in aanmerking kunnen komen voor een urgentieverklaring.

Nodig

 • Uw DigiD
 • Inschrijfnummer van WoningNet
 • Huidige huurovereenkomst
 • Inkomstenverklaring

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging van ons. Wij streven ernaar binnen 8 weken een besluit om uw aanvraag te nemen.

Kosten

Het aanvragen van een urgentieverklaring kost € 81,70.

Dit bedrag betaalt u bij het indienen van de aanvraag via iDeal. Of u wel of niet een verklaring krijgt heeft geen effect op de kosten. U kunt deze kosten dus ook niet achteraf terug krijgen als u geen urgentieverklaring krijgt. 

Vragen?

Heeft u nog vragen? Dan kunt u deze mailen naar urgentieverklaring@debilt.nl. Zo krijgt u een helder beeld van wat u kunt verwachten, zonder dat u al kosten maakt.