Woning huren

Gemeente De Bilt maakt onderdeel uit van de woningmarktregio U16. In de woningmarktregio zijn sociale huurwoningen schaars.

Om te zorgen voor een rechtvaardige verdeling van deze schaarse woningen hebben wij een (regionale) huisvestingsverordening en verdeelsystematiek vastgesteld. Hiermee worden de sociale huur en middenhuur (gebouwd vanaf 1-1-2020 gereguleerd. De verdeling wordt uitgevoerd door Woningnet in opdracht van Stichting Woonruimteverdeling Regio Utrecht.

Inschrijven

Als u in aanmerking wilt komen voor een sociale- of middenhuurwoning in de gemeente De Bilt is de eerste stap uw inschrijving bij WoningNet U schrijft zich dan in als woningzoekende in de woningmarktregio U16. Als u staat ingeschreven als woningzoekende kunt u reageren op een woning. Omdat de druk op de woningmarkt in onze regio zo groot is, moet u waarschijnlijk lang wachten voordat u slaagt in het vinden van een nieuwe woning.

Zie voor meer informatie over het vinden van een huurwoning ook de website van Woonstichting SSW. Dit is de grootste woningbouwcorporatie in onze gemeente.

Vrije sector

Woningen met een huurprijs boven de sociale huurgrens worden vrije sector huurwoningen genoemd. Vrije sector huurwoningen die in eigendom zijn van een woningcorporatie worden via woningnet beschikbaar gesteld voor mensen met een middeninkomen: een inkomen dat te hoog is voor sociale huur. Voor het huren van een vrije sector huurwoning met een aanvangshuur boven de middenhuurgrens die eigendom is van een private eigenaar hoeft u niet ingeschreven te staan bij Woningnet.

Urgentieverklaring aanvragen

De urgentieverklaring is alleen voor mensen die in een noodsituatie zitten en dringend een andere woning nodig hebben. Een woningzoekende die urgentie krijgt, heeft voorrang op een woning.

U kunt een verklaring aanvragen via de pagina Urgentieverklaring aanvragen. Op deze pagina kunt u met de urgentiewijzer zien of u in aanmerking komt voor een urgentieverklaring.

In de gemeente De Bilt geldt sinds 6 oktober 2022 de regeling opkoopbescherming voor koopwoningen tot een OZB waarde € 487.000,- (prijspeil 2022; beschermde woningen) die op of na 6 oktober 2022 in het kadaster zijn ingeschreven. Deze regeling maakt onderdeel uit van de huisvestingsverordening Regio Utrecht 2022.

Meer informatie over deze regeling vindt u in het nieuwsbericht Invoering opkoopbescherming in gemeente De Bilt.

Het Regionaal Huurteam Utrecht is actief in de gemeenten De Bilt, Nieuwegein, Stichtse Vecht en Zeist. Huurders die bij een particuliere verhuurder woonruimte huren kunnen een beroep doen op Regionaal Huurteam Utrecht. Het huurteam biedt voorlichting, advies en ondersteuning bij te hoge huurprijzen, achterstallig onderhoud, onjuist afgerekende servicekosten, en/of ongeldige bepalingen in het huurcontract.

Regionaal Huurteam is onafhankelijk, maar werkt in opdracht van de gemeente. De diensten van het huurteam zijn altijd gratis en vrijblijvend. Het huurteam onderneemt alleen actie op verzoek van de huurder.

Voor meer informatie kijk op de website van het Regionaal Huurteam Utrecht.