Behandelcentrum Wier (Fivoor) op bedrijvenpark Berg en Bosch

Behandelcentrum Wier (onderdeel van Fivoor) heeft op 18 januari 2022 een vestiging van hun open kliniek op het Berg en Bosch-terrein geopend. Wier is een behandelcentrum van de zorginstelling waar zij cliënten behandelen met een licht verstandelijke beperking die intensieve behandeling nodig hebben. 

Als gemeente begrijpen we heel goed dat de komst van het behandelcentrum Wier vragen en zorgen met zich meebrengen. Sommige inwoners ervaren gevoelens van onveiligheid en hebben veel praktische vragen. Op deze pagina vindt u een overzicht van de nieuwsberichten en binnenkort ook veelgestelde vragen.

Burgemeester Potters over onrust komst Wier

De komst van het behandelcentrum van Wier op het Berg en Bosch terrein zorgt bij sommige van onze inwoners voor onrust en zorgen. Burgemeester Potters betreurt deze onrust en roept bewoners op zich vooral goed te laten informeren via bijv. de kennismakingsbijeenkomst. Kijk en luister naar zijn videoboodschap.

Veelgestelde vragen

Er leven veel vragen over de komst van het behandelcentrum Wier. Er zijn bijvoorbeeld veel vragen of er zedendelinquenten komen. Nee, er komen geen zedendelinquenten in de open kliniek. 

Kijk voor inhoudelijke vragen en antwoorden over de kliniek vooral op de webpagina van Fivoor.

Waarom is het behandelcentrum Wier zonder inspraak in de gemeente gekomen?

In de gemeente kan elk bedrijf of organisatie zich gewoon vestigen. Dit heet ‘vrije vestiging’. Het enige wat nodig is, is dat de organisatie/bedrijf past binnen het bestemmingsplan en dat de brandveiligheidseisen in orde zijn. Dit toetst de gemeente vooraf. Bij het behandelcentrum Wier is dat het geval en wij kunnen als gemeente op grond daarvan dan ook geen bedrijf weigeren zich te vestigen.

Kan er bezwaar gemaakt worden of een zienswijze ingediend worden?

Nee, aangezien het hier gaat om een vrije vestiging van een organisatie die voldoet aan het bestemmingsplan  kan er formeel geen bezwaar of zienswijze worden ingediend. 

Waarom is pas laat kenbaar gemaakt dat het behandelcentrum Wier op het Berg en Bosch terrein komt?

Als gemeente hebben we met Fivoor (Wier is onderdeel van organisatie Fivoor) afspraken gemaakt over de communicatie. Het is aan Wier om hun komst naar het terrein kenbaar te maken bij omwonenden en buren op het terrein. In de kennismakingsbijeenkomst van 11 januari gaven zij aan dat zij overvallen zijn door de onrust dat de komst van de open kliniek met zich meebrengt. En betreuren de late communicatie. Zij zetten nu alles op alles om iedereen zo goed mogelijk te informeren. 

Waarom heeft de gemeente niet zelf de inwoners geïnformeerd?

Op het moment dat een bedrijf of organisatie zich vestigt in onze gemeente (vrije vestiging) is het aan het bedrijf of organisatie zelf om de buren of omwonenden te informeren over hun komst. Hier heeft de gemeente afspraken met Fivoor over gemaakt. 

Ik maak mij zorgen over de veiligheid van mijn kinderen en de andere kinderen die daar op school gaan. Wie garandeert hun veiligheid? Wat voor mensen komen daar?

Bij Wier Open in Bilthoven zitten patiënten in de laatste fase van hun behandeling. Zij vormen een zeer laag risico voor de maatschappij en voor de gebruikers van het terrein. Alleen als wij inschatten dat het veilig is, worden zij geplaatst in deze kliniek. Een uitgebreide beschrijving van de soort patiënten die in Wier behandeld wordt, leest u op de website van Fivoor . 

Wat is het verschil met de Fivoor Wier instellingen in Den Dolder?

In Den Dolder zijn de twee gesloten afdelingen van Wier gevestigd: Wier Kliniek Gesloten en Wier+, een forensisch psychiatrisch afdeling. Bij een van deze gesloten klinieken in Den Dolder begint de behandeling van de patiënten. Na hun behandeling stromen zij door naar een passende woonplek. Vaak begeleid wonen. De stap van een gesloten kliniek naar begeleid wonen is vaak te groot. Dus maken zij een tussenstap in de open kliniek. Dat is de kliniek die opent in Bilthoven. Hier zitten dus patiënten in de laatste fase van hun behandeling en waarvan vastgesteld is dat ze geschikt zijn om geplaatst te worden in Wier Open.

Kunnen er ook (ex-)zedendelinquenten worden geplaatst?

Binnen Wier worden geen zedendelinquenten en ook geen ex- zedendelinquenten geplaatst.

Hoe ik mij verder kan laten informeren?

Om iedereen in de gelegenheid te stellen zich verder goed te laten informeren zijn er in januari twee informatiebijeenkomsten georganiseerd. De vragen die hierin gesteld zijn en de antwoorden hierop staan op de website van Fivoor

Er wordt door Fivoor over enige tijd mogelijk weer een informatiebijeenkomst georganiseerd. Kijkt u hiervoor op de website van Fivoor.