Bijstand

Bij de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug kunt u terecht voor verschillende zaken.

Algemene bijstand

Als u tijdelijk geen werk heeft en geen beroep kunt doen op andere uitkeringen kunt u een bijstandsuitkering aanvragen.

Bijzondere bijstand

Dit is een vergoeding voor extra kosten die u zelf niet kunt betalen.

Individuele inkomenstoeslag

Individuele inkomenstoeslag is een jaarlijkse toeslag voor mensen met een laag inkomen. U komt voor deze toeslag in aanmerking als u tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd bent en 3 jaar of langer leeft van een inkomen rond de bijstandsnorm. Meer informatie vindt u op de website van de RSD.

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Voor bijstand vanuit AOW-pensioen, aanvullende bijstand voor 65-plussers, de nabestaandenuitkering ANW en de kinderbijslag, kunt u contact opnemen met de Sociale Verzekeringsbank.