Hulp bij laag inkomen of schulden

Als u in de gemeente De Bilt woont en een laag inkomen hebt, zijn er landelijke en gemeentelijke regelingen waar u of uw kinderen tot 18 jaar een beroep op kunnen doen.