Geen eigen bijdrage voor Wmo-maatwerkvoorzieningen

Als uw inkomen op of rond het minimuminkomen is en u volgens de Wmo in aanmerking komt voor een Wmo-maatwerkvoorziening (huishoudelijke hulp, woningaanpassingen, de scootmobiel) hoeft u de eigen bijdrage niet te betalen.

Het Centraal Administratie Kantoor verwerkt uw gegevens automatisch. U hoeft hiervoor geen aparte aanvraag in te dienen.