Kwijtschelding belastingen

Heeft u geen vermogen en een laag inkomen, waardoor u gemeentelijke- en/of waterschapsbelastingen niet kunt betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen en/of de waterschapsbelasting. De BghU regelt dit.