Studiefinanciering en -toeslag

Als uw kind 18 jaar is geworden en naar vmbo, havo, vwo of vavo gaat, kan een tegemoetkoming scholieren worden aangevraagd. Dit is een maandelijkse bijdrage en is een gift.

Volgt uw kind een opleiding aan een MBO, HBO of Universiteit? Dan kan uw kind in aanmerking komen voor studiefinanciering. Neem contact op met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voor informatie over of het aanvragen van studiefinanciering en tegemoetkoming scholieren.

Individuele studietoeslag

De individuele studietoeslag is bedoeld voor mensen die studeren, en door een arbeidsbeperking niet in staat zijn het wettelijke minimumloon te verdienen. Meer informatie vindt u op de pagina Individuele studietoeslag(RSD) en op de pagina Studiefinanciering handicap (Rijksoverheid)