Kinderopvang zoeken

Zoekt u een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, een gastouder of gastouderbureau?

Sociaal Medische Indicatie (SMI-regeling)

Kunt u om sociaal-medische redenen (bijvoorbeeld een opname in het ziekenhuis of psychische klachten) niet volledig voor uw kind(eren) zorgen? Moet u hierdoor (tijdelijk) kinderopvang regelen? Misschien kunt u dan wel een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang krijgen op basis van een zogenaamde sociaal-medische indicatie (SMI-regeling).

De RSD voert de SMI-regeling uit voor inwoners uit de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug en Zeist.

Meer informatie over de SMI-regeling vindt u op de website van de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn en Heuvelrug.

Meer informatie