Kinderopvang

Zoekt u een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, een gastouder of gastouderbureau?

Sociaal Medische Indicatie (SMI-regeling)

Kunt u om sociaal-medische redenen (bijvoorbeeld een opname in het ziekenhuis of psychische klachten) niet volledig voor uw kind(eren) zorgen? Moet u hierdoor (tijdelijk) kinderopvang regelen? Misschien kunt u dan wel een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang krijgen op basis van een zogenaamde sociaal-medische indicatie (SMI-regeling).

De RSD voert de SMI-regeling uit voor inwoners uit de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug en Zeist.

Meer informatie over de SMI-regeling vindt u op de website van de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn en Heuvelrug.

Toeslagenaffaire

Bent u een gedupeerde ouder in de toeslagenaffaire en heeft u een brief hierover ontvangen van de Belastingdienst? Dan kunt u bij het Sociaal Team van MENS terecht als u vragen of zorgen heeft. Meer informatie over het Sociaal Team vindt u op de website van MENS (Sociaal Team).

Ook voor uw kinderen is er sinds november 2022 een regeling. Zij hebben hierover een brief ontvangen van de Belastingdienst. Uw kinderen kunnen terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) als zij vragen of zorgen hebben. 

Meer informatie