Vrijstellingen van leerplicht

Er zijn bijzondere omstandigheden waardoor een kind niet op een school ingeschreven hoeft te worden.

U kunt dan om vrijstelling van de Leerplichtwet (Rijksoverheid) vragen.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met het Team Leerplicht per e-mail leerplicht@debilt.nl