Recht op leren en ontwikkeling

Alle kinderen die in Nederland wonen hebben recht op onderwijs en ontwikkeling en de plicht om naar school te gaan. Dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit en voor kinderen van asielzoekers en vreemdelingen.