Huishoudelijke hulp

Heeft u behoefte aan ondersteuning in de huishouding? Het Sociaal Team van MENS Dichtbij komt bij u op huisbezoek voor een breedtegesprek. In dit gesprek wordt besproken waarom u zelf het huishouden (gedeeltelijk) niet meer kunt doen. Er wordt samen gekeken bij welke huishoudelijke taken u ondersteuning nodig heeft.

Eigen bijdrage

Voor de toegekende maatwerkvoorziening geldt een eigen bijdrage van maximaal € 19,00 per maand. Bent u getrouwd of heeft u een partner?  En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen voor de hulp en ondersteuning vanuit de Wmo.

Bereikt u in de loop van het jaar allebei de AOW-leeftijd? Dan wordt uw eigen bijdrage maximaal € 19,00 per maand. Deze eigen bijdrage wordt geïnd door het Centraal Administratief Kantoor (CAK) (www.hetcak.nl).

Voor alle inwoners die gebruik maken van een Wmo maatwerkvoorziening geldt dat bij een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm er geen eigen bijdrage betaald hoeft te worden.