Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

In De Bilt kunt u voor uw vragen op het gebied van zorg, welzijn en wonen terecht bij het Sociaal Team De Bilt. Dat kunt u doen voor uzelf, maar ook voor uw naaste of iemand waar u zich zorgen over maakt.