Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

In De Bilt kunt u voor uw vragen op het gebied van zorg, welzijn en wonen terecht bij hetSociaal Team De Bilt. Dat kunt u doen voor uzelf, maar ook voor uw naaste of iemand waar u zich zorgen over maakt.

De medewerker van het Sociaal Team bekijkt samen met u uw persoonlijke situatie en zoekt naar de beste oplossing zodat u zelfstandig kunt blijven wonen en mee kunt blijven doen in de samenleving. Er wordt gekeken naar wat u samen met familie, mantelzorgers, buren of vrijwilligers kunt organiseren.

Het Sociaal Team De Bilt neemt de zorg niet van u over maar zorgt ervoor dat de ondersteuning wordt geregeld.

Hoe werkt het in de praktijk?

U meldt zich met uw (hulp)vraag bij het Sociaal Team De Bilt op de volgende manier:

Houd er rekening mee dat de gemeente een financiële bijdrage vraagt. De hoogte daarvan is afhankelijk van uw inkomen.

Als uw problemen geen betrekking hebben op de Wmo, wordt u doorverwezen naar een andere instantie.

Procedure na Wmo-melding

  • Er wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek bij u thuis. U mag een familielid of een onafhankelijke cliëntondersteuner vragen u hierbij te ondersteunen
  • Tijdens het gesprek wordt ingegaan op uw (hulp)vraag. Ook wordt gevraagd naar uw beperkingen, uw sociale omgeving en uw (financiële) mogelijkheden om de hulpvraag zelf of met hulp van anderen op te lossen. Het doel van het gesprek is om samen met u uw vraag te verhelderen en te kijken welke oplossingen er mogelijk zijn
  • De medewerker van het Sociaal Team De Bilt maakt een gespreksverslag waarin de afspraken worden vastgelegd. U ontvangt dit verslag. Een ondertekend gespreksverslag kan dienen als aanvraag voor een maatwerkvoorziening bij de gemeente
  • De aanvraag voor een voorziening wordt apart afgehandeld bij de gemeente
  • De gemeente regelt de voorziening als deze aan u wordt toegekend

Bij een maatwerkvoorziening kunt u denken aan dagopvang, individuele ondersteuning, vervoer, woningaanpassing, een rolstoel of hulp bij het huishouden. Het gaat dus niet om medische hulp.

Komt u in aanmerking voor een maatwerkvoorziening? Dan kunt u er voor kiezen om de voorziening of zorg zelf in te kopen met een persoonsgebonden budget (pgb). De hoogte van uw pgb hangt af van de zorg die of het hulpmiddel dat voor u noodzakelijk is. Dit is vastgelegd in gemeentelijke beleidsregels.

Kiest u voor duurdere zorg of een duurder hulpmiddel? Dan betaalt u zelf het verschil. De keuze voor een pgb houdt in dat u zelf verantwoordelijk bent voor de aansturing van uw zorgverlener of zelfs het werkgeverschap. De zorgverlener van uw keuze moet bovendien aan de kwaliteitseisen van de gemeente voldoen. De medewerker van het Sociaal Team kan u alles over het pgb vertellen.

Heeft u behoefte aan ondersteuning in de huishouding? Het Sociaal Team van Mens De Bilt komt bij u op huisbezoek voor een breedtegesprek. In dit gesprek wordt besproken waarom u zelf het huishouden (gedeeltelijk) niet meer kunt doen. Er wordt samen gekeken bij welke huishoudelijke taken u ondersteuning nodig heeft.

Eigen bijdrage

Voor de toegekende maatwerkvoorziening geldt een eigen bijdrage van maximaal € 19,00 per maand. Bent u getrouwd of heeft u een partner?  En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen voor de hulp en ondersteuning vanuit de Wmo.

Bereikt u in de loop van het jaar allebei de AOW-leeftijd? Dan wordt uw eigen bijdrage maximaal € 19,00 per maand. Deze eigen bijdrage wordt geïnd door het Centraal Administratief Kantoor (CAK) (www.hetcak.nl).

Voor alle inwoners die gebruik maken van een Wmo maatwerkvoorziening geldt dat bij een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm er geen eigen bijdrage betaald hoeft te worden.

Een Collectieve Ziektekostenverzekering (CAZ)  De CAZ is een basis- en een aanvullende zorgverzekering met ruime vergoedingen. De premie is lager dan normaal, omdat de gemeente een deel meebetaalt voor inwoners met een inkomen tot 130 procent van wettelijk sociaal minimum. Meer zorgverzekering, voor minder premie dus. De Regionale Sociale Dienst regelt de CAZ namens de gemeente De Bilt. Of u mee kunt doen met de CAZ, hangt af van uw inkomen en uw persoonlijke situatie. Met welk inkomen u mee kunt doen, hangt bijvoorbeeld af van uw leeftijd, of u kinderen heeft en of u getrouwd bent. Op de website www.gezondverzekerd.nl kunt u nagaan of u met uw inkomen gebruik kunt maken van de CAZ.

Verschillende pakketten

Voor de Collectieve Aanvullende Zorgverzekering heeft de RSD zorgverzekeraar DSW geselecteerd. Deze verzekeraar biedt twee verschillende pakketten aan. U bepaalt zelf hoe uitgebreid uw aanvullende verzekering is en dus hoeveel premie u moet betalen. Op de website www.gezondverzekerd.nl kunt u de gemeentelijke pakketten vergelijken met alle mogelijke zorgverzekeringen in Nederland en direct een aanmelding indienen.

Overstappen voor 1 januari

Inwoners die gebruik willen maken van de Collectieve Aanvullende Zorgverzekering doen er verstandig aan om vóór 1 januari de oude zorgverzekering op te zeggen en tegelijk de nieuwe zorgverzekering aan te vragen. Dat kan via www.gezondverzekerd.nl door aan te geven gebruik te willen maken van de overstapservice. De oude zorgverzekeraar krijgt dan automatisch bericht van de afmelding. Bezoek de website van de RSD voor meer informatie.

Meer informatie?

Als u vragen heeft over de aangeboden verzekeringspakketten, kunt u bellen met zorgverzekeraar DSW. Zij kunnen u bijvoorbeeld vertellen wat er precies verzekerd is en hoe hoog de vergoedingen zijn. Voor informatie over de zorgverzekering van DSW, kunt u bellen naar telefoonnummer 010 - 24 66 466.

Bij overige vragen over de Collectieve Aanvullende Zorgverzekering kunt op werkdagen contact opnemen met de Regionale Sociale Dienst. Dit kan zowel telefonisch via het nummer 030 - 692 94 87 als per mail via PostbusCAZ@rsdkrh.nl

Iedereen die contact heeft met het Sociaal Team MENS De Bilt over hulp of zorg, kan daar ondersteuning bij krijgen in de vorm van onafhankelijke cliëntondersteuning. Het belang van de cliënt is altijd het uitgangspunt. In gemeente De Bilt is de onafhankelijke cliëntondersteuning geregeld via MEE. De cliëntondersteuning van MEE is gratis. De cliëntondersteuners zijn niet in dienst van gemeenten of van het Sociaal Team.
Meer informatie vindt u op de website: www.mee-ugv.nl/clientondersteuning-voor-jou/

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Sociaal Team De Bilt (MENS De Bilt) of mail naar midofficezorg@debilt.nl

In de folder Zelfstandig leven en wonen in De Bilt (pdf, 8 MB) vindt u meer informatie over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.