Maatwerkvoorziening

Bij een maatwerkvoorziening kunt u denken aan dagopvang, individuele ondersteuning, vervoer, woningaanpassing, een rolstoel of hulp bij het huishouden. Het gaat dus niet om medische hulp.

Komt u in aanmerking voor een maatwerkvoorziening? Dan kunt u er voor kiezen om de voorziening of zorg zelf in te kopen met een persoonsgebonden budget (pgb). De hoogte van uw pgb hangt af van de zorg die of het hulpmiddel dat voor u noodzakelijk is. Dit is vastgelegd in gemeentelijke beleidsregels.

Kiest u voor duurdere zorg of een duurder hulpmiddel? Dan betaalt u zelf het verschil. De keuze voor een pgb houdt in dat u zelf verantwoordelijk bent voor de aansturing van uw zorgverlener of zelfs het werkgeverschap. De zorgverlener van uw keuze moet bovendien aan de kwaliteitseisen van de gemeente voldoen.

De medewerker van het Sociaal Team kan u alles over het pgb vertellen.