Sociaal Team

In gemeente De Bilt is MENS onze partner als het gaat om jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en welzijn. Een onderdeel van MENS is het Sociaal Team.

De medewerker van het Sociaal Team bekijkt samen met u uw persoonlijke situatie en zoekt naar de beste oplossing zodat u zelfstandig kunt blijven wonen en mee kunt blijven doen in de samenleving. Er wordt gekeken naar wat u samen met familie, mantelzorgers, buren of vrijwilligers kunt organiseren.

U meldt zich met uw (hulp)vraag bij het Sociaal Team op de volgende manier:

  • Er wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek bij u thuis. U mag een familielid of een onafhankelijke cliëntondersteuner vragen u hierbij te ondersteunen
  • Tijdens het gesprek wordt ingegaan op uw (hulp)vraag. Ook wordt gevraagd naar uw beperkingen, uw sociale omgeving en uw (financiële) mogelijkheden om de hulpvraag zelf of met hulp van anderen op te lossen. Het doel van het gesprek is om samen met u uw vraag te verhelderen en te kijken welke oplossingen er mogelijk zijn
  • De medewerker van het Sociaal Team maakt een gespreksverslag waarin de afspraken worden vastgelegd. U ontvangt dit verslag. 
  • De aanvraag voor een voorziening wordt apart afgehandeld bij de gemeente
  • Voor sommige maatwerkvoorzieningen betaalt u een eigen bijdrage. Als dit het geval is dan wordt u daarover geïnformeerd