Achternaam kind kiezen

Bij uw eerste kind mag u kiezen of het kind de achternaam van de vader of de moeder krijgt. De gekozen achternaam geldt daarna voor alle volgende kinderen.

Afspraak maken

Wat u moet weten

Wel getrouwd / geregistreerd partnerschap

 • Het kind krijgt de achternaam van de vader
 • Wilt u dat het kind de achternaam van de moeder of duomoeder krijgt? Leg hiervoor samen een verklaring af bij de burgerlijke stand. Dit kan uiterlijk tot het moment van de geboorteaangifte. Wij adviseren u dit al voor de geboorte te regelen

Niet getrouwd / geen geregistreerd partnerschap

 •  Het kind krijgt de achternaam van de moeder
 • Wilt u dat het kind de achternaam van de vader krijgt? Dan moet de vader eerst het kind erkennen. Wij adviseren u dit al voor de geboorte te regelen

Achternaam veranderen bij huwelijk of partnerschap

Heeft u uw kind erkend? En gaat u later alsnog trouwen of een partnerschap aan? Dan kunt u eenmalig de achternaam van uw kind veranderen. Dit kan alleen op de dag van uw huwelijk of partnerschap. Daarna niet meer. Neem vooraf contact op met de gemeente als u de achternaam wilt laten wijzigen

Ouders van hetzelfde geslacht

 • Krijgt het kind twee vaders? Op het moment van de geboorte van een kind, is er ook altijd een moeder. Het moederschap kan alleen eindigen door adoptie. Bij adoptie kiest u de achternaam van uw eerste kind. Dit gebeurt bij de rechter. Volgende kinderen krijgen dezelfde achternaam als uw eerste kind samen.
 • Krijgt het kind twee moeders? Dan hangt het af van uw situatie, de Rijksoverheid geeft meer informatie over de naamskeuze

Dubbele achternaam kind

Vanaf 1 januari 2024 kunt u ook kiezen voor een dubbele achternaam voor uw kind. Voorwaarde is wel dat uw kind de Nederlandse nationaliteit vanaf geboorte of erkenning heeft. U kunt dan kiezen voor:

 • de achternaam van de moeder, of
 • de achternaam van de andere ouder, of
 • een combinatie van deze 2 achternamen

Er gaat ook een ‘overgangsregeling’ gelden. Dit betekent dat kinderen die op of na 1 januari 2016 zijn geboren alsnog een dubbele achternaam kunnen krijgen.

Nodig

 • Een geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart of paspoort).
 • Aanwezigheid van beide ouders.

Kosten

Aan de naamskeuze van uw kind zijn geen kosten verbonden. 

Als u echter ná 1 januari 2024 gebruik wilt maken van de hierboven genoemde overgangsregeling, dan geldt het volgende: de naamswijziging van eventueel eerder geboren kinderen kost geld. Bij het eerste kind zijn de kosten voor naamswijziging € 75,- en voor elk opvolgend kind € 50,-.