Erkennen van een kind

Als u niet getrouwd bent en u geen geregistreerd partnerschap heeft, dan heeft een kind bij de geboorte wettelijk gezien alleen een moeder. Wilt u het kind erkennen dan kunt u hiervoor een afspraak maken. 

Afspraak maken

Wat u moet weten

Door een kind te erkennen neemt u het wettelijk ouderschap op u. Daarvoor hoeft u niet de biologische ouder te zijn. Dit houdt in dat:

 • Uw kind wederzijds erfrecht krijgt
 • Er een onderhoudsplicht tussen u en uw kind ontstaat

Nodig

 • Een geldig identiteitsbewijs van de moeder
 • Een geldig identiteitsbewijs van uzelf (de erkenner)
 • Is dit uw eerste kind samen? Dan moet de moeder ook bij de afspraak aanwezig zijn. Voor het erkennen van een volgend kind hoeft de moeder niet mee te komen, wel heeft u dan schriftelijke toestemming PDF (pdf, 159 KB) van haar nodig en een kopie van haar legitimatiebewijs
 • Is uw kind ouder dan twaalf jaar? Dan heeft u ook een geldig identiteitsbewijs van het kind nodig. Het kind moet dan ook toestemming geven.

Kosten

Aan het erkennen van een kind zijn geen kosten verbonden.

 • U erkent het kind tijdens de zwangerschap. Dit heet officieel erkenning van de ongeboren vrucht
 • Vanaf de geboorte bent u de wettelijke ouder
 • Als u bij de erkenning voor uw achternaam kiest, dan heeft uw kind deze naam vanaf de geboorte. De kinderen die u beiden hierna krijgt, hebben automatisch dezelfde achternaam. Als u niet kiest, krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder

Erkenning kan ook bij of na de geboorteaangifte als er nog geen twee ouders in de geboorteakte van het kind staan.

 • Bij kinderen tot 16 jaar moet de moeder schriftelijk toestemming geven
 • Vanaf 12 jaar moet ook het kind schriftelijke toestemming geven
 • Vanaf 16 jaar moet het kind persoonlijk meekomen

Per 1 januari 2023 heeft u door erkenning automatisch het ouderlijk gezag over een kind. U hoeft dit dus niet meer aan te vragen bij de rechtbank.