Erkennen van een kind

Als u niet getrouwd bent en u geen geregistreerd partnerschap heeft, dan heeft een kind bij de geboorte wettelijk gezien alleen een moeder. Wilt u het kind erkennen dan kunt u hiervoor een afspraak maken. 

Afspraak maken

Wat u moet weten

Door een kind te erkennen neemt u het wettelijk ouderschap op u. Daarvoor hoeft u niet de biologische ouder te zijn. Dit houdt in dat:

  • Uw kind wederzijds erfrecht krijgt
  • Er een onderhoudsplicht tussen u en uw kind ontstaat

Nodig

  • Een geldig identiteitsbewijs van de moeder
  • Een geldig identiteitsbewijs van uzelf (de erkenner)
  • Is dit uw eerste kind samen? Dan moet de moeder ook bij de afspraak aanwezig zijn. Voor het erkennen van een volgend kind hoeft de moeder niet mee te komen, wel heeft u dan schriftelijke toestemming PDF (pdf, 159 KB)  van haar nodig en een kopie van haar legitimatiebewijs
  • Is uw kind ouder dan twaalf jaar? Dan heeft u ook een geldig identiteitsbewijs van het kind nodig. Het kind moet dan ook toestemming geven.

Kosten

Aan het erkennen van een kind zijn geen kosten verbonden.