Extra investeringen in onderhoud van wegen, voet- en fietspaden, bruggen en tunnels

Gemeente De Bilt gaat de komende jaren extra geld vrijmaken voor het onderhoud aan wegen, voet- en fietspaden, bruggen en tunnels. Dat besloot de gemeenteraad op 24 november. Tijdens de vergadering van de gemeenteraad zijn hiervoor twee plannen besproken; het Beheerplan Wegen 2023-2027 en Beleidsplan Civiele Kunstwerken 2023 - 2028. 

In de plannen staat beschreven hoe de gemeente de komende jaren zorg draagt voor het asfalt, stoepen, bermen en oversteekplaatsen. Ook staat in de plannen welk onderhoud nodig is aan tunnels om deze veilig te houden. Verschillende houten bruggen zijn de komende jaren aan vervanging toe.   

Duurzaam 

Het onderhoud wordt zo duurzaam mogelijk ingericht. In de eerste plaats door schade te voorkomen. Zo kan schade aan bermen voorkomen worden door waterdoorlatende grastegels neer te leggen. Ook is het belangrijk om onderhoud op tijd uit te voeren. Onze wegen hebben veel te verduren vanwege het veranderende klimaat. Langdurige hitte en droogte, afgewisseld met kortstondige hevige buien hebben effect op de kwaliteit van onze wegen. De gemeente gaat vaker controleren of asfalt op tijd wordt gerepareerd, zodat het niet verder achteruit gaat. Er worden duurzame materialen gebruikt en zo mogelijk hergebruikt. Teerhoudend asfalt verwijdert de gemeente wanneer het kan. De afgelopen jaren is achterstallig werk ontstaan. Dat lost de gemeente zo snel mogelijk op.

Wethouder Pim van de Veerdonk: “Het is een stevige klus, deze grote onderhoudsslag, maar daarmee zorgen wij ervoor dat wij weer jaren vooruit kunnen.” 

Zo min mogelijk hinder

Van klein onderhoud hebben inwoners meestal weinig last. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verbeteren van bermen of het vernieuwen van stoepen. Bij groot onderhoud zijn er soms tijdelijk omleidingen of afsluitingen nodig. De gemeente probeert werkzaamheden te combineren, zodat een weg maar één keer open hoeft. Mensen die in de buurt wonen, krijgen standaard een brief thuisgestuurd. Wijzigt de situatie in het verkeer? Omwonenden kunnen hierover meestal ook meedenken. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Onderhoud aan wegen, stoepen, fietspaden, tunnels en bruggen.

Op de hoogte blijven van besluiten en werkzaamheden

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke besluiten over het verkeer? Dat kan via de Omgevingsalert-app. Lees verder op de pagina Bekendmakingen 
Geplande werkzaamheden vindt u op de pagina Werken aan de weg.