Onderhoud aan wegen, stoepen, fietspaden, tunnels en bruggen

Gemeente De Bilt is verantwoordelijk voor onderhoud aan gemeentelijke wegen, stoepen, fietspaden, oversteekplaatsen, bermen, tunnels en bruggen.

Hoe wij dat onderhoud aanpakken, staat beschreven in het Beheerplan Wegen 2023-2027 (agendapunt 6) en Beleidsplan Civiele Kunstwerken 2023 – 2028 (agendapunt 7).

Duurzaam

De gemeente vindt het belangrijk dat het onderhoud zo duurzaam mogelijk wordt ingericht. Bijvoorbeeld door duurzame materialen te gebruiken en zo mogelijk te hergebruiken. En door teerhoudend asfalt zo veel mogelijk te verwijderen. Maar duurzaam is ook: schade voorkomen in plaats van repareren. Zo kan schade aan bermen voorkomen worden door grastegels neer te leggen.

Op tijd

Om schade te voorkomen is het belangrijk om onderhoud op tijd uit te voeren. Onze wegen hebben veel te verduren vanwege het veranderende klimaat. Langdurige hitte en droogte, afgewisseld met kortstondige hevige buien hebben effect op de kwaliteit van onze wegen. De gemeente controleert daarom regelmatig of asfalt op tijd wordt gerepareerd, zodat het niet verder achteruit gaat. De afgelopen jaren is achterstallig werk ontstaan. Dat lossen wij zo snel mogelijk op. 

Gepland onderhoud

Van klein onderhoud hebben inwoners meestal weinig last. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verbeteren van bermen of het vernieuwen van stoepen. Bij groot onderhoud zijn er soms tijdelijk omleidingen of afsluitingen nodig. Waar mogelijk combineren wij werkzaamheden zodat een weg maar één keer open hoeft. Wilt u weten of er werkzaamheden in uw directe omgeving gepland staan? Kijk dan op de pagina Werken aan de weg. Mensen die in de buurt wonen, krijgen standaard een brief thuisgestuurd.

Projecten

Wijzigt de situatie in het verkeer? Inwoners kunnen hierover meestal ook meedenken. Op de pagina Projecten leest u welke wegen opnieuw ingericht worden en hoe de gemeente in gesprek gaat met inwoners.

Op de hoogte blijven van besluiten en werkzaamheden

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke besluiten over het verkeer? Dat kan via de Omgevingsalert-app. Lees verder op de pagina Bekendmakingen.