Nieuwe opvangvoorzieningen voor Oekraïense vluchtelingen

Gemeente De Bilt richt de komende maanden drie nieuwe opvangvoorzieningen in voor Oekraïense vluchtelingen. In totaal kunnen hier ongeveer honderd vluchtelingen duurzaam worden opgevangen. Deze vluchtelingen verblijven momenteel op plekken waar zij maar een korte periode kunnen blijven; in hotels, bij mensen thuis of in het gemeentekantoor. De nieuwe plekken zijn geschikt voor een langer verblijf.

De eerste Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente werden ruim anderhalve maand geleden opgevangen op plekken die veelal geschikt of beschikbaar zijn gedurende enkele weken of maanden. Sinds vorige week kunnen vluchtelingen terecht in het gemeentekantoor, maar ook deze locatie is bedoeld voor korte termijn opvang. Inmiddels begint de tijd te dringen voor bijvoorbeeld gezinnen met kinderen, die al enige tijd in een hotel verblijven. De gemeente biedt hen bij voorkeur direct een verblijfplek voor een langere periode aan.

Duurzame opvang

De gemeente richt zich daarom nu op duurzame opvang. Hiervoor zijn drie opvangvoorzieningen gevonden, die met een aantal aanpassingen binnen beperkte tijd geschikt te maken zijn. Burgemeester Potters “Niemand weet hoe de situatie zich gaat ontwikkelen en hoeveel of hoelang precies opvang nodig gaat zijn, maar met deze voorzieningen kunnen we voorlopig vooruit. Wij moeten er rekening mee houden dat er meer vluchtelingen naar ons land komen en de instroom ook in onze gemeente doorgaat. Daarom plannen wij vooruit. Het is goed om te weten dat wij de vluchtelingen die nu al in onze gemeente verblijven een heenkomen voor een langere periode kunnen bieden.”

Eerste voorziening binnen enkele maanden klaar

De eerste voorziening is een woonunit op De Biltse Hof. Het gebouw werd voorheen gebruikt als zorglocatie en is onlangs vrijgekomen. Met wat aanpassingen en een nieuwe inrichting is dit gebouw het snelst geschikt te maken voor opvang. Naar verwachting kunnen hier binnen enkele maanden ongeveer veertig Oekraïense vluchtelingen terecht.

Na de zomer volgt de opening van de twee andere voorzieningen. In een voormalig kantoorpand aan de Dorpsstraat in De Bilt moet uitvoerig verbouwwerk worden verricht, waarna ongeveer veertig mensen er een verblijf krijgen aangeboden. De laatste voorziening betreft 12 chalets, waarvoor nog een locatie wordt gezocht. Hierin kunnen 24 vluchtelingen worden opgevangen.

Maatschappelijke ondersteuning

Ondertussen werken maatschappelijke organisaties, vrijwilligers en gemeente ononderbroken door aan zaken als onderwijs, inkomen en werk en ondersteuning. Kringloop ’t Groene Hart helpt om gedoneerde kleding en spullen in te zamelen en uit te reiken aan vluchtelingen. De Centrumkerk in Bilthoven organiseert vanaf 26 april elke dinsdag en vrijdag ontmoetingsmomenten voor vluchtelingen uit Oekraïne. En Wijkvereniging Tuindorp heeft een locatie beschikbaar gesteld voor onderwijs. Onderwijsinstelling Delta gaat hier lessen verzorgen aan vluchtelingenkinderen in de leeftijd 6 tot 12 jaar.

Inwoners die graag een bijdrage willen leveren als vrijwilliger, kunnen zich aanmelden bij MENS De Bilt, de contactgegevens vindt u op de pagina 'Hoe u kunt helpen'.

Kijk voor meer initiatieven en actuele informatie over vluchtelingenopvang in onze gemeente op de pagina Oekraïne.