Ontwikkelperspectief Schapenweide besproken met inwoners; reacties kunnen worden ingediend

Wat zijn de ideeën met de Schapenweide? Het concept-ontwikkelperspectief van het gebied tussen de 1e Brandenburgerweg, de Antonie van Leeuwenhoeklaan, de Soestdijkseweg Zuid en de Groenekanseweg in Bilthoven is gewijzigd en woensdagavond 27 september 2023 besproken met inwoners. Er waren zo’n honderd inwoners aanwezig.

In het huidige coalitieakkoord ‘Ruimte voor morgen’ werd gekozen voor minder bedrijven en meer woningbouw op de locatie. Daarom wordt nu het ontwikkelperspectief aangepast. Er meer ruimte voor groen en duurzaamheid. Alle info over de Schapenweide staat op de projectpagina. Naar verwachting besluit de raad in de vergadering van december.

Wethouder Anne Marie ’t Hart: ‘Er wordt al sinds mijn jeugd gesproken over woningbouw op de Schapenweide. We hebben als college voorgenomen schot in de zaak te brengen. Ik merkte dat veel inwoners blij waren met de aanpassingen. We willen hier betaalbare huur- en koopwoningen bouwen voor onze inwoners.'

Op de bewonersavond waren vooral veel vragen en zorgen over de verkeersintensiteit en de parkeermogelijkheden. Er wordt gekozen voor een ecowijk met een lage parkeernorm en ruimte voor deelmobiliteit. Dat betekent speciale parkeervakken voor deelauto’s en het uitgangspunt dat niet elk huishouden een eigen auto heeft. De gemeente brengt de verwachte ontwikkeling in verkeersintensiteit in kaart en betrekt dit bij de verdere uitwerking van de plannen.

Inwoners van gemeente De Bilt kunnen tot en met en 18 oktober 2023 hun inspraakreactie op het ontwerp Ontwikkelperspectief indienen. Het college reageert op de ingekomen reacties en adviseert de gemeenteraad over het eventueel aanpassen van het ontwerp naar aanleiding van de reacties. In de gemeenteraad van december wordt het plan besproken.

De Schapenweide is voor het grootste gedeelde eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf. De gemeente is eigenaar van een klein stuk ongebruikte grond dat hoort bij de begraafplaats. Voor de verkoop van de Schapenweide trekken gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf samen op.