Informatie voor gastgezinnen

Gemeente De Bilt wil allereerst haar waardering uitspreken voor uw betrokkenheid en bereidheid om vluchtelingen op te vangen. Wij kunnen ons voorstellen dat u veel vragen heeft en informatie zoekt. Hieronder hebben wij een aantal informatiebronnen voor u op een rijtje gezet.

Samen met andere overheidsorganisaties werken wij hard aan de begeleiding die vluchtelingen uit Oekraïne in de eerste periode nodig hebben. Het gaat dan om zaken als leefgeld, onderwijs, administratieve zaken, begeleiding naar werk en inkomen etc. Dit kost enige tijd, maar we proberen dit zo snel mogelijk geregeld te hebben. 

Op eigen initiatief vluchtelingen in huis nemen

Misschien heeft u op eigen initiatief vluchtelingen in huis genomen. Bijvoorbeeld via TakeCarebnb, of u heeft familie of vrienden uit Oekraïne geholpen die een verblijfsplek nodig hadden. U bent dan zelf verantwoordelijk voor huisvesting van uw Oekraïense gasten. 

Lukt het niet meer om uw gasten op te vangen, om wat voor reden dan ook? Neem dan contact op met de gemeente. Wij gaan dan op zoek naar een oplossing. Dat kan ook opvang buiten de gemeente zijn.

Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners

De Rijksoverheid heeft samen met andere overheids- en hulporganisaties een handreiking opgesteld voor particulieren die Oekraïense vluchtelingen opvangen. Zij lezen hierin waar ze op moeten letten, welke voorzieningen voor deze vluchtelingen beschikbaar zijn, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. U kunt de handreiking downloaden op de website van de Rijksoverheid

10 tips voor het opvangen van een vluchteling

TakecareBNB heeft een aantal handige tips om vluchtelingen goed op te vangen. Kijk op: www.takecarebnb.nl.

Informatie in het Oekraïens en tolken

Op deze pagina vindt u meer bronnen met informatie in andere talen. De overheid werkt op dit moment ook aan informatiemiddelen. Heeft u een tolk nodig? Neem dan contact op met de gemeente. Wij hebben enkele tolken beschikbaar die kunnen vertalen van Oekraïens naar Russisch, Engels en Nederland.

Vertalen met app SayHi
Met de app SayHi, kunt u gesproken en geschreven tekst eenvoudig vertalen.

Praten met kinderen: praatplaten
Op internet zijn er diverse printbare 'praatplaten' te vinden met eenvoudige afbeeldingen met de betekenis in het Oekraïens, Engels of Nederlands. Kijk bijvoorbeeld op Touchtotell of Tobiidynavox. Ook praktisch in de communicatie met volwassenen als je Google Translate niet bij de hand hebt.

Oekraïense gevluchte naasten in Nederland terug vinden

Vluchtelingen kunnen mailen naar rfl@redcross.nl (restoring family links) of naar de website van het Rode Kruis www.rodekruis.nl en het contactformulier invullen. Dit is landelijk geregeld.

Oekraïense ambassade 

Bezoek en contactgegevens
Zeestraat 78
2518 AD Den Haag
070 362 60 95
emb_nl@mfa.gov.ua

Krijgen Oekraïners financiële ondersteuning?

Op dit moment wordt een pakket met financiële voorzieningen voor vluchtelingen uit Oekraïne uitgewerkt door de Rijksoverheid. Is er op korte termijn urgent leefgeld nodig? Neem dan contact op met de gemeente.

Medische zorg

Medische zorg wordt momenteel vergoed via een subsidieregeling. Is er medische zorg nodig, zoek dan contact met een (huis)arts. De zorgverlener kan zorgkosten declareren. Voor spoedeisende hulp kunt u terecht bij het UMC Utrecht, het Diakonessenhuis of het St. Antonius Ziekenhuis.

Corona

U vindt informatie in verschillende talen op de website van Pharos

Mentale ondersteuning

Vluchtelingen hebben veel meegemaakt. Ziet u dat mentale ondersteuning nodig is, neem dan spoedig contact op met de Stichting Slachtofferhulp www.slachtofferhulp.nl of een lokale specialist.

De Centrumkerk organiseert ontmoetingsdagen én een afhaalwinkel voor vluchtelingen 

Alle zaterdagen inzameling hulpgoederen van 10.00 – 16.00 uur bij de Centrumkerk. Deze worden door Oekraïners naar Oekraine vervoerd. Meer informatie hierover zie de website van de Protestantse Gemeente Bilthoven.

Alle dinsdagen én vrijdagen is de Centrumkerk geopend van 10.30 – 12.30 uur en van 14.00 – 16.00 uur voor:

  • Ontmoetingen tussen Oekraïners met een kopje koffie/thee in de Centrumkerk in Bilthoven
  • De mogelijkheid kleding, ondergoed, schoenen, jassen en speelgoed uit te zoeken en gratis mee te nemen in onze afhaalwinkel
  • Hulpvragen te stellen, bv. een specifieke vraag naar een fiets, woonruimte, begeleiding bij artsenbezoek etc.
  • Er is een digitaal vraag/aanbod prikbord, waarmee onze vrijwilligers gericht naar specifiek gevraagde goederen kunnen zoeken in hun netwerk

Vanaf 17 mei is er elke dinsdag én vrijdag een les Engels, verzorgd door een vluchteling van 14.00 – 15.00 uur.

De Centrumkerk is gesloten op de volgende dagen:

  • Vrijdag 20 mei
  • Dinsdag 5 juli
  • Vrijdag 8 juli
  • Dinsdag 12 juli
  • Vrijdag 30 september

Gratis kappersafspraak

Oekrainse vluchtelingen kunnen in onze gemeente gratis naar de kapper. Mijn Droomkapper aan de Planetenbaan 17-19 in Bilthoven biedt een geheel gratis knipbeurt aan. U kunt bij deze kapper terecht met én zonder afspraak. Wilt u zeker weten dat er plek is? Een afspraak maakt u eenvoudig telefonisch via 030 201 0595 of via de website

Weggeefwinkel voor kleding en spullen

Samen met Kringloop ’t Groene Hart in De Bilt zamelt de gemeente kleding en spullen in voor Oekraïense vluchtelingen. Wij vullen daarmee een speciale weggeefwinkel, speciaal voor onze nieuwe Oekraïense inwoners. Lees verder... 

Huisdieren

Dieren die Nederland binnenkomen moeten onderzocht en geregistreerd worden door een dierenarts. Maak hiervoor een (gratis) afspraak bij Hulp voor dieren uit Oekraïne

www.hulpvoordierenuitoekraine.nl (informatie in NL, Eng, Oekr en Russ)
info@hulpvoordierenuitoekraine.nl
088 811 33 33

Hier kunt u terecht voor vaccinaties, dierenbenodigdheden of tijdelijke opvang voor uw huisdier.

Dierenambulance (in geval van nood) www.dierenambulanceutrecht.nl

Hulp nodig

Als er op korte termijn specifieke hulp nodig is, dan vragen wij u contact op te nemen met de gemeente via samenvooroekraine@debilt.nl of telefonisch via 030 - 228 94 11