Economisch beleid

De basis voor het ruimtelijk economisch beleid is verwoord in de structuurvisie De Bilt 2030.

Structuurvisie De Bilt 2030

Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe omgevingsvisie waarin het ruimtelijk economisch beleid herijkt wordt.

De structuurvisie en de op te stellen omgevingsvisie zijn de basis waarop de bestemmingsplannen en vanaf de invoering van de nieuwe omgevingswet de omgevingsplannen zijn en worden gebaseerd.

Het bestemmingsplan of in de toekomst het omgevingsplan is de basis waarop bouw ontwikkelingen of het gebruik van de ruimte wordt getoetst. Meer informatie zie pagina Bouwen en Verbouwen.

Omdat de verandering op het gebied van detailhandel en horeca snel gaat is in 2017 het Detailhandels- en horecabeleid (pdf, 9 MB) vastgesteld.