Economisch profiel

De ligging van gemeente De Bilt in de fraaie groene bosrijke omgeving, in het midden van het land vlakbij Utrecht en het Utrecht Science Park (USP) met de goede ontsluiting via de A27 en A28 en het goede OV-aanbod maakt de gemeente tot een aantrekkelijke woon- en vestigingslocatie.

Arbeidsmarkt

De gemeente De Bilt maakt onderdeel uit van een stedelijk gebied met 700.000 inwoners. De gemeenten werken samen om dit gebied aantrekkelijk te houden en te verbeteren voor haar inwoners en bedrijven. De positie van gemeente De Bilt binnen de Utrechtse regio zorgt voor een aantrekkelijke arbeidsmarkt en een groot afzetgebied. Van de Biltse beroepsbevolking heeft 55% heeft een HBO- of Universitaire opleiding gevolgd (provincie Utrecht, de Staat van Utrecht 2014).

In totaal zijn er circa 18.000 arbeidsplaatsen in gemeente De Bilt bij 4.300 werkgevers. Een sterk ontwikkeld cluster is de zorg/Life Science & Health met 3.100 arbeidsplaatsen. Circa 1.000 bedrijven zijn actief in de bouw, nijverheid en handel. Ook zijn er veel mensen actief in de adviesbranche, veelal als ZZP’er (bron: Provinciaal Arbeidsplaatsen Register 2015).

De Bilt Verbindt

Biltse ondernemers zijn maatschappelijk betrokken. In het convenant De Bilt Verbindt hebben ondernemers, gemeente, de Regionale Sociale Dienst en sociaal werkbedrijf BIGA afgesproken zich gezamenlijk in te spannen meer werkzoekenden aan werk te helpen.

Meer informatie over het convenant vindt u op de pagina De Bilt Verbindt.