Economisch profiel

De ligging van gemeente De Bilt in de fraaie groene bosrijke omgeving, in het midden van het land vlakbij Utrecht en het Utrecht Science Park (USP) met de goede ontsluiting via de A27 en A28 en het goede OV-aanbod maakt de gemeente tot een aantrekkelijke woon- en vestigingslocatie.

Arbeidsmarkt

De gemeente De Bilt maakt onderdeel uit van een stedelijk gebied met 700.000 inwoners. De gemeenten werken samen om dit gebied aantrekkelijk te houden en te verbeteren voor haar inwoners en bedrijven. De positie van gemeente De Bilt binnen de Utrechtse regio zorgt voor een aantrekkelijke arbeidsmarkt en een groot afzetgebied. Van de Biltse beroepsbevolking heeft 55% heeft een HBO- of Universitaire opleiding gevolgd (provincie Utrecht, de Staat van Utrecht 2014).

In totaal zijn er circa 18.000 arbeidsplaatsen in gemeente De Bilt bij 4.300 werkgevers. Een sterk ontwikkeld cluster is de zorg/Life Science & Health met 3.100 arbeidsplaatsen. Circa 1.000 bedrijven zijn actief in de bouw, nijverheid en handel. Ook zijn er veel mensen actief in de adviesbranche, veelal als ZZP’er (bron: Provinciaal Arbeidsplaatsen Register 2015).

De Bilt Verbindt

Biltse ondernemers zijn maatschappelijk betrokken. In het convenant De Bilt Verbindt hebben ondernemers, gemeente, de Regionale Sociale Dienst en sociaal werkbedrijf BIGA afgesproken zich gezamenlijk in te spannen meer werkzoekenden aan werk te helpen.

Meer informatie over het convenant vindt u op de pagina De Bilt Verbindt.

De bedrijven in de bouw, nijverheid en groothandel zijn gevestigd op één van de bedrijventerreinen of op een solitaire vestiging. Adviseurs in dienstverlening werken vanuit huis of in een kantoorruimte. De kantoorruimtes zijn verspreid over de hele gemeente, met een concentratie van kantoorvilla’s rond de Utrechtseweg, Soestdijkseweg en kantoorpanden op de Leyensehof.

Winkeliers ondernemen in één van zes winkelcentra/gebieden. Samen met ondernemers werkt de gemeente continu aan de verbetering van het winkelaanbod.

Zoekt u een bedrijfsruimte? Kijk op pagina bedrijfsruimte vinden

De gemeente De Bilt is van oudsher een aantrekkelijke vestigingslocatie voor hoogwaardige, kennisintensieve bedrijven en instellingen. Bedrijven als Sweco, Cipla, Bilthoven Biologicals, RIVM en het KNMI zijn blikvangers in de gemeente en maken onderdeel uit van de Life Science-as. Life Science bevat alles wat te maken heeft met farmaceutische industrie, medische techniek en zorg. 

De Life Science-as is een ketting van kennisintensieve bedrijven, die loopt vanaf het terrein Berg en Bosch tot aan het Utrecht Science Park (USP). Er zijn weinig gemeenten met zo’n reeks van (inter-) nationaal opererende instellingen. Het beleid van de gemeente richt zich dan ook op een gerichte ontwikkeling van een science regio met het USP in het centrum.

In De Bilt is ruimte voor bedrijven die zich richten op productontwikkeling, productverbetering en productie.