Identiteitskaart aanvragen

Een identiteitskaart (ID-kaart) vraagt u persoonlijk aan. Maak hiervoor een afspraak.

Meenemen

  • Alle paspoorten en ID-kaarten die u nu hebt. Ook als ze zijn verlopen en nog niet door de gemeente ongeldig zijn gemaakt.
  • Eén recente pasfoto in kleur (niet ouder dan 6 maanden). Let op de eisen (Rijksoverheid). De pasfoto’s kunt u laten maken bij een fotograaf. De uiteindelijke beoordeling van de foto’s ligt altijd bij de medewerker die u helpt. De foto kan dus worden afgekeurd.
  • Bij een ID-kaart voor een kind moet hij of zij ook aanwezig zijn bij de aanvraag en het afhalen.

Jonger dan 12 jaar?

Neem dan ook mee:

Afspraak maken

Let op: voor een spoedafspraak hoeft u geen afspraak te maken.

Bent u het oude identiteitsbewijs verloren of is het gestolen? Gebruik dan de onderstaande afspraakmogelijkheid.

Afspraak maken (oude ID-kaart ontbreekt)

Kosten

Kosten Identiteitskaart
Soort identiteitskaart Prijs Spoed  
Identiteitskaart vanaf 18 jaar en ouder €75,80 €132,85  
Identiteitskaart voor jongeren t/m 17 jaar €40,90 € 97,95  

Houders van een U-pas ontvangen 50% korting op de aanvraag van een identiteitskaart. U krijgt deze korting uitsluitend op vertoon van de U-pas. Dit geldt niet voor kosten van een spoedaanvraag.

Geldigheid

Leeftijd Geldig
Identiteitskaart vanaf 18 jaar en ouder 10 jaar
Identiteitskaart voor jongeren t/m 17 jaar 5 jaar

Afhalen

U kunt uw nieuwe ID-kaart na 5 werkdagen ophalen bij de afhaalbalie. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. Bij een ID-kaart voor een kind dan moet hij of zij ook bij het afhalen aanwezig zijn.

Heeft u uw identiteitskaart snel nodig, dan kunt u een spoedaanvraag doen. Als de aanvraag voor 13.00 uur wordt gedaan dan kunt u uw identiteitskaart in principe de volgende werkdag na 11.00 uur afhalen. Voor een spoedaanvraag hoeft u geen afspraak te maken. Na 13.00 uur is een spoedaanvraag niet meer mogelijk. Als u uw oude identiteitskaart kwijt bent, kan de spoedaanvraag langer duren.

Nodig:

  • Alle paspoorten en ID-kaarten die u nu hebt
  • Een bewijs waaruit blijkt dat het echt spoed is, bijvoorbeeld een vliegticket of reispapieren
  • Voor een spoedaanvraag betaalt u extra. Dit staat in de kostentabel op deze pagina
  • Jonger dan 12? Neem dan ook een schriftelijke toestemming (pdf, 103 KB) van beide gezaghouders mee.  

U kunt geen spoedaanvraag doen als uw oude ID-kaart vermist of gestolen is en uitgegeven is in een andere gemeente. Als de ID-kaart in de gemeente De Bilt is uitgegeven bestaat deze mogelijkheid wel.

Bij verlies of diefstal van uw identiteitskaart ondertekent u tijdens de afspraak een vermissingsverklaring bij de gemeente. Hierin legt u uit hoe u het oude document bent kwijtgeraakt. Dit is nodig om misbruik van uw oude reisdocument tegen te gaan en voor de aanvraag van een nieuwe identiteitskaart. Aangifte doen bij de politie is niet verplicht. Nadat uw identiteit is vastgesteld, kunt u direct een nieuw document aanvragen.

Heeft u andere identiteitsdocumenten zoals een paspoort? Neem deze dan mee.

U kunt een vermissing van een reisdocument ook online doorgeven.

Sommige landen eisen een verklaring waaruit blijkt dat de meereizende volwassene ook daadwerkelijk de ouder is of het gezag heeft. Informeer hiernaar bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming. Meer informatie over reizen met kinderen vindt u op de website van de Koninklijke Marechaussee.

Bij de aanvraag van een nieuw paspoort of Nederlandse identiteitskaart, kan er voor worden gekozen om de naam van de (gewezen) echtgenoot of geregistreerd partner in het document te laten opnemen.

Als uw minderjarige kind alleen of met anderen dan (één van) de ouders naar het buitenland reist, kan uw kind te maken krijgen met controles. Bij deze controles wordt beoordeeld of de minderjarige met goedkeuring van de ouder(s) of voogd(en) het land verlaat. De eventuele begeleider kan ook gecontroleerd worden. De verklaring Ouderlijke toestemming voor het reizen naar het buitenland kan dan problemen voorkomen.